Projekt JUMAS jest finansowany przez Komisję Wspólnot Europejskich w ramach Programu Badawczo – Rozwojowego (R&D) Technologii Społeczeństwa Informacyjnego (IST). Konsorcjum JUMAS jest złożone z kilku podmiotów z państw europejskich, włączając w to Ministerstwa Sprawiedliwości, przedsiębiorstwa prywatne, uniwersytety i instytuty badawcze. W Projekcie JUMAS uczestniczy też polskie Ministerstwo Sprawiedliwości. W szczególności zaś w realizację tego dużego międzynarodowego przedsięwzięcia zaangażowany jest Sąd Okręgowy we Wrocławiu.
Głównym celem konsorcjum jest zaproponowanie rozwiązania opartego na technologiach innowacyjnych, które usunęłoby parę problemów, które obecnie dotykają wydziały karne sądów europejskich, a tym samym poprawienie efektywności codziennych czynności sądowych, takich jak: zapisywanie zeznań, udostępnianie informacji, przetwarzanie dokumentów, badanie dowodów, konsultowanie plików, itp. Celem projektu jest rozwinięcie zintegrowanego systemu pozyskiwania zapisów audio/ wideo zeznań złożonych w sądach, archiwizowanie niejednolitych ( heterogenicznych ) dokumentów, przetwarzanie informacji i zsynchronizowanie zapisów audio/wideo i tekstu. Wsparcie takiego systemu aplikacjami opartymi na technologiach Web zagwarantuje dostarczenie informacji do upoważnionych użytkowników (dopuszczonych zgodnie z prawem dostępu), w rzeczywistym czasie i poprzez przyjazny interfejs.

Konsorcjum projektowe jest obecnie na etapie procesu analizowania potrzeb i wymogów przyszłych użytkowników systemu JUMAS. Jest to fundamentalne zadanie dla projektu scentralizowanego na użytkownikach, takiego jakim ma być JUMAS. W tym celu została wybrana grupa prawników, pochodzących z różnych podmiotów ( Ministerstwa Sprawiedliwości, firmy prawnicze, uniwersytety, instytucje badawcze, itp.) w różnych państwach europejskich.

Komentarze