Tak twierdzi Brad Smith, wiceprezes i główny radca prawny korporacji z Redmond. W nawiązaniu do ogłoszonej wczoraj decyzji Komisji Europejskiej, nakładającej na Microsoft grzywnę za łamanie przepisów chroniących konkurencję, firma ta poinformowała, że propozycje polubownego rozstrzygnięcia sprawy stworzyłyby większe możliwości klientom oraz firmom komputerowym w Europie.

„Pracowaliśmy ciężko nad porozumieniem, które zaakceptowałaby Komisja Europejska, dając nam jednocześnie możliwość doskonalenia naszych produktów – powiedział Steve Ballmer, prezes Microsoft Corporation. Szanujemy decyzję Komisji Europejskiej, ale wierzymy, że zaproponowane przez nas porozumienie stworzyłoby o wiele więcej korzyści i możliwości naszym klientom.”

Według Brada Smitha, wiceprezesa i głównego radcy prawnego korporacji, firma odwoła się od decyzji Komisji do Sądu Pierwszej Instancji w Luksemburgu.

Podczas wielu miesięcy dyskusji i prób dojścia do porozumienia, Microsoft przedstawił różnorodne propozycje odnośnie kompatybilności i integracji funkcji odtwarzacza multimedialnego do systemów operacyjnych Windows. Przedstawiciele firmy zapewniają, iż Microsoft rozważał włączanie produktów konkurencyjnych do swoich technologii. Dodatkowo gigant z Redmond zaproponował, że każdy sprzedawany komputer wyposażony w system operacyjny Windows, zawierałby trzy odtwarzacze multimedialne innych firm niż Microsoft, co w skali kolejnych trzech lat doprowadziłoby to rozprowadzenia ponad miliarda konkurencyjnych odtwarzaczy multimedialnych.

„Działaliśmy odpowiedzialnie, dokładając jednocześnie wszelkich starań, aby nasze produkty były jak najwyższej jakości. – powiedział Brad Smith. Naszym zdaniem decyzja Komisji Europejskiej jest niekorzystna dla konsumentów i krzywdząca dla europejskich programistów. Pragniemy rozwiązać tę kwestię w najszybszy możliwy sposób i mamy nadzieję na dalsze produktywne dyskusje w tej sprawie”.

[Źródło: Dziennik Internautów]

Komentarze