1 maja 2004 roku weszła w życie ustawa o Ustawa z 18.3.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 69, poz. 626).

Wśród zmian szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dostosowujące rodzime prawo do postanowień Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości. Dotyczą one m.in. kwestii rozpowszechniania pornografii, narzędzi hackerskich a także przepisy pozwalające na efektywniejsze karanie osób zakłócających pracę systemów komputerowych.

Komentarze