Dziś odbył się pierwszy z serii wykładów w ramach nowego przedmiotu pt. Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej wprowadzonego fakultatywnie do programu studiów V roku SSP i ZSP na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersutetu Wrocławskiego. To pierwszy tego rodzaju przedmiot wprowadzony do programu uniwersyteckich studiów prawa.Pierwszy z wykładów poprowadził Dr Krzysztof Wygoda. Tematem była ochrona danych osobowych w komunikacji elektronicznej. Na wstępie uczestników powitał dr hab. Jacek Gołaczyński (KIerownik CBKE). Frekwencja wyjątkowo dopisała (przyszło ok. 100 osób) – mimo iż przdmiot ma charakter fakultatywny a jego zaliczenie – oprócz satysfakcji – profituje wyłącznie dodatkową oceną w indeksie, która może ewentualnie podwyższyć ogólną średnią (ale nie może być alternatywą – „w zamian” – dla jakiegoś innego obowiązkowego przedmiotu, choćby z tzw. blokowych – do wyboru).

Przedmiot został opracowany przez interdyscyplinarne Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) które powstało na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w czerwcu 2002 roku. Na potrzeby wprowadzonego przedmiotu został też wydany podręcznik który właśnie pojawił się w księgarniach

Komentarze