Właśnie weszła w życie niemiecka nowela prawa autorskiego, która ma za zadanie sprostać wymogom stawianym państwom członkowskim przez Dyrektywę UE w sprawie koordynacji pewnych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Nowela stała się jednak zarzewiem wielu nowych problemów. W szczególności art.53 niemieckiego PrAU zezwala na sporządzanie kopii (także cyfrowej) dla użytku prywatnego. Równocześnie niemiecka ustawa stosując się do Dyrektywy, nie zezwala na tzw. „samopomoc” poprzez obchodzenie technicznych środków zabezpieczeń we własnym zakresie, nawet w sytuacji, gdy podmioty uprawnione w sposób nieuzasadniony uniemożliwiają do nich dostęp innym podmiotom.

Małgorzata Zmysłowska


KONTEKSTY:

Komentarze