Gmail – GG MOBILNE OSZUKUJE (REKLAMACJA)


Gmail Rafał Cisek

GG MOBILNE OSZUKUJE (REKLAMACJA)


Rafał Cisek (Radca Prawny) Tue, Feb 23, 2010 at 7:11 PM

To: firma@gadu-gadu.pl, portal@gadu-gadu.pl, biuro@gadu-gadu.pl, zarzad@gadu-gadu.pl, sekretariat@gadu-gadu.pl, mobilne@gadu-gadu.pl

Szanowni Państwo,
Ponieważ skończył mi się darmowy okres korzystania z mobilnego gg (system Android 1.5, telefon ERA G1), po uruchomieniu aplikacji została wyświetlona propozycja opłacenia abonamentu. Wybrałem opcję 9 zł – 90 dni. Jednak w reakcji na „dotknięcie” tej opcji na dotykowym wyświetlaczu, ponownie pojawiło się pole wyboru abonamentów. Myśląc, że to błąd, kliknąłem jeszcze parę razy i ciągle wyskakiwało to samo okienko. Nagle została wyświetlona mi informacja: „sms został wysłany”. Po chwili ta sama informacja pojawiła się ponownie. Zatem Państwa program bez mojej wiedzy i zgody wysłał aż 2 sms premium. Uważam, że jest to celowe podstępne działanie z Państwa strony. Taka procedura płatności za usługę świadczoną elektronicznie jest niezgodna z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Powinienem zostać poinformowany, że wybranie opcja płatności będzie oznaczać już samą płatność (i poproszony o potwierdzenie mojej decyzji). Spodziewałem się raczej, że zostanie uruchomiona najpierw przeglądarka i zostaną mi udostępnione różne opcje płatności (niekoniecznie sms-premium, ale np. też karta, przelew, itp.) Powinna pojawić się informacja z potwierdzeniem, iż chcę dokonać płatności. Tymczasem aplikacja wysyła bezpośrednio hurtowo sms-y premium bez zgody i wiedzy użytkownika (myślałem, że ponowne pojawienie się okienka z wyborem abonamentu to błąd, dlatego nacisnąłem jeszcze kilka razy). Brak jest informacji o jakimkolwiek regulaminie usługi a wysłane smsy nie są wśród wysłanych wiadomości. To niedopuszczalne. Ponadto podajecie Państwo cenę nie informując czy jest to cena netto czy brutto.
Podsumowując.
1. Interesował mnie zakup JEDNEGO abonamentu na 90 dni (a nie dwóch czy więcej).
2. Państwa program nie informuje, że wybranie opcji płatności jest równoznaczne już z płatnością i bez zgody użytkownika wysyła sms-y na numery premium
3. Brak jest regulaminu usługi
4. Brak informacji o tym czy podana kwota jest netto czy brutto (powinniście podać również brutto).
Niniejszy mail proszę traktować jako:
1. Zgłoszenie reklamacji (w zakresie dodatkowego, niechcianego abonamentu na 90 dni, zamówienie nr 3433163);
2. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość – na co mam zgodnie z ustawą 10 dni (zamówienie nr 3433163);
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej pod wpływem błędu wywołanego podstępnie przez Państwa (zamówienie nr 3433163).
Wszystkie punkty dotyczą DRUGIEGO – NIE CHCIANEGO zamówienia o nr 3433163. Zostało ono bowiem podstępnie ode mnie wyłudzone (pojawiające się wielokrotnie to samo okienko z wyborem abonamentu). Dla informacji (i potwierdzenia, że zamówienie poszły jedno po drugim), informuję, że pierwsze zamówienie miało nr 3433115. Potwierdzenia otrzymałem o godzinach 14:57 (nr 3433115) i 15:02 (niechciane zamówienie nr 3433163) na nr telefonu komórkowego XXX XXX XXX.
W związku z powyższym, żądam zwrotu sumy 9 zł+ vat, na który obciążyliście mój rachunek u operatora komórkowego.
Jako radca prawny specjalizuję się m. in. w prawie telekomunikacyjnym i prawie komunikacji elektronicznej. Na co dzień zajmuję się m. in. zwalczaniem takich nieprawidłowości i działań niezgodnych z prawem, jakich dopuściliście się Państwo w związku z rozpowszechnianiem mobilnej wersji gadu-gadu (zawierającej działający niezgodnie z prawem moduł płatności). Dlatego informuję, iż poważnie rozważam zawiadomienie o Państwa nieuczciwych praktykach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Wezmę też pod uwagę możliwość zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wyłudzenia (w formie zarówno dokonanej, jak i usiłowania – kliknąłem kilka razy na „powracające” okienko z płatnościami – na szczęście przyszły tylko 2 potwierdzenia zamówienia usługi). PODKREŚLAM: chodzi mi główne nie o pieniądze (stać mnie na dodatkowe 9 zł), ale o zasadę, honor i prestiż. Chroniąc interesów prawnych moich klientów w środowisku komunikacji elektronicznej, nie mogę sobie pozwolić, by naruszano moje własne prawa, jako prywatnego konsumenta.
Z poważaniem,
radca prawny


https://www.nowemedia.org.pl
>Prawo Nowych Technologii
>2001-2010 (c) Rafał Cisek


Gmail – [Support #529145] Mobilne Gadu-Gadu


Gmail Rafał Cisek

[Support #529145] Mobilne Gadu-Gadu


Krzysztof Anusiewicz / Gadu-Gadu Wed, Feb 24, 2010 at 9:57 AM

Reply-To: gsm@gadu-gadu.pl
To: rafal.cisek@nowemedia.org.pl

On Wto. 23 Lut. 2010, 17:30:24, rafal.cisek@nowemedia.org.pl wrote:
> Imię i Nazwisko: Rafał Cisek
> Twój adres e-mail: rafal.cisek@nowemedia.org.pl
> Temat: Oszustwo – REKLAMACJA
> Kategoria: Mobilne Gadu-Gadu
> Wiadomość: Szanowni Państwo,
>
> Ponieważ skończył mi się darmowy okres korzystania z mobilnego gg
(…)
Witam,

Po pierwsze i najważniejsze: program nie robi NIC BEZ ZGODY UŻYTKOWNIKA.
Skoro nacisnął pan raz, że chce wykupić usługę na 90 dni i nic się nie
zmieniło, to należało poczekać chwilę i jeżeli nie byłoby żadnej
reakcji, to należało się do nas zgłosić. Skoro kliknął Pan więcej razy,
to jedynie Pan ponosi odpowiedzialność za wysłanie większej liczby
wiadomości, ponieważ Pan wybrał kilkukrotnie wykupienie usługi. Nie
odpowiadamy za opóźnienia występujące w sieci, które mogą wpływać na
opóźnienie reakcji oprogramowania.

Po drugie: cennik i zasady opłat znajdują się na stronie
http://mobilne.gadu-gadu.pl/ w zakładce Ile to kosztuje.

Po trzecie; regulamin usługi znajduje się na stronie
http://m.gadu-gadu.pl/m/regulations/, licencja natomiast
http://m.gadu-gadu.pl/m/licence/. Wszystkie te strony są ogólnodostępne.

Kontynuując, zgodnie z regulaminem, który zaakceptował Pan w momencie
opłacenia usługi:

„3) Cennik oraz Regulamin są udostępnione Użytkownikowi na stronie
Dostawcy mobilne.gadu-gadu.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z
nimi przed dokonaniem aktywacji lub przedłużenia Konta. Każdorazowe
dokonanie aktywacji lub przedłużenia Konta jest równoznaczne z
akceptacją Regulaminu oraz Cennika w brzmieniu obowiązującym na chwilę
aktywacji lub przedłużenia Konta. Dostawca zastrzega sobie prawo do
zmiany Regulaminu w każdym czasie.
4) Określone w polskich złotych opłaty za świadczenie Usług są pobierane
jako płatność z góry (przedpłacane) w chwili aktywacji lub przedłużenia
Konta określone zgodnie z Cennikiem, a Usługi są świadczone Użytkownikom
do czasu wygaśnięcia Konta, z zastrzeżeniem Punktu III.1) Regulaminu. „

oraz

„6) Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki niepoprawnie
wypełnionych zleceń aktywacji lub przedłużenia Konta.
7) Uiszczone przez Użytkownika opłaty w celu aktywacji lub przedłużenia
Konta nie podlegają zwrotowi. „

Z poważaniem,


Ewentualne odpowiedzi proszę tworzyć wraz z zachowaniem wcześniejszej
korespondencji.
Wiadomości zwrotne proszę traktować jako potwierdzenie otrzymania
zgłoszenia.

Krzysztof
Specjalista Wsparcia Technicznego
Dział Obsługi Użytkowników
GG Network S.A.
Al. Stanów Zjednoczonych 61; 04-028 Warszawa
e-mail: tech@gadu-gadu.pl; fora@fora.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000264575,
NIP: 867-19-48-977. Kapitały zakładowy: 1 758 461,10 zł – wpłacony w całości


Wrocław, 2 stycznia 2010 r

Wrocław 23 luty 2010 r.

GG Network S.A.

Al. Stanów Zjednoczonych 61

04-028 Warszawa

INTERWENCJA PRAWNA
(reklamacja | oświadczenie)

Szanowni Państwo,

Ponieważ skończył mi się darmowy okres korzystania z Mobilnego GG (system Android 1.5, telefon ERA G1), po uruchomieniu aplikacji została wyświetlona propozycja opłacenia abonamentu. Wybrałem opcję 9 zł – 90 dni. Jednak w reakcji na „dotknięcie” tej opcji na dotykowym wyświetlaczu, ponownie natychmiast pojawiło się znowu pole wyboru abonamentów. Myśląc, że to błąd, kliknąłem jeszcze parę razy i ciągle wyskakiwało to samo okienko. Nagle została wyświetlona mi informacja: „sms został wysłany”. Po chwili ta sama informacja pojawiła się ponownie.

Zatem Państwa program bez mojej wiedzy i zgody wysłał aż 2 sms premium. Uważam, że jest to celowe podstępne działanie z Państwa strony. Taka procedura płatności za usługę świadczoną elektronicznie jest niezgodna z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Powinienem zostać poinformowany, że wybranie opcja płatności będzie oznaczać już samą płatność (i poproszony o potwierdzenie mojej decyzji). Spodziewałem się raczej, że zostanie uruchomiona najpierw przeglądarka i zostaną mi udostępnione różne opcje płatności (niekoniecznie sms-premium, ale np. też karta, przelew, itp.) Powinna pojawić się informacja z potwierdzeniem, iż chcę dokonać płatności.

Tymczasem aplikacja wysyła bezpośrednio hurtowo sms-y premium bez zgody i wiedzy użytkownika (myślałem, że ponowne pojawienie się okienka z wyborem abonamentu to błąd, dlatego nacisnąłem jeszcze kilka razy). Brak jest informacji o jakimkolwiek regulaminie usługi a wysłane smsy nie są wśród wysłanych wiadomości. To niedopuszczalne. Ponadto podajecie Państwo cenę nie informując czy jest to cena netto czy brutto.

Podsumowując.

1. Interesował mnie zakup JEDNEGO abonamentu na 90 dni (a nie dwóch czy więcej).

2. Państwa program nie informuje, że wybranie opcji płatności jest równoznaczne już z płatnością i bez zgody użytkownika wysyła sms-y na numery premium

3. Brak jest regulaminu usługi

4. Brak informacji o tym czy podana kwota jest netto czy brutto (powinniście podać również brutto).

Niniejszy mail proszę traktować jako:

1. Zgłoszenie reklamacji (w zakresie dodatkowego, niechcianego abonamentu na 90 dni, zamówienie nr 3433163);

2. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość – na co mam zgodnie z ustawą 10 dni (zamówienie nr 3433163);

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej pod wpływem błędu wywołanego podstępnie przez Państwa (zamówienie nr 3433163).

Wszystkie punkty dotyczą DRUGIEGO – NIE CHCIANEGO zamówienia o nr 3433163. Zostało ono bowiem podstępnie ode mnie wyłudzone (pojawiające się wielokrotnie to samo okienko z wyborem abonamentu). Dla informacji (i potwierdzenia, że zamówienie poszły jedno po drugim), informuję, że pierwsze zamówienie miało nr 3433115. Potwierdzenia otrzymałem o godzinach 14:57 (nr 3433115) i 15:02 (niechciane zamówienie nr 3433163) na nr telefonu komórkowego XXX XXX XXX.

W związku z powyższym, żądam zwrotu sumy 9 zł+ vat, na który obciążyliście mój rachunek u operatora komórkowego.

Jako radca prawny specjalizuję się m. in. w prawie telekomunikacyjnym i prawie komunikacji elektronicznej. Na co dzień zajmuję się m. in. zwalczaniem takich nieprawidłowości i działań niezgodnych z prawem, jakich dopuściliście się Państwo w związku z rozpowszechnianiem mobilnej wersji gadu-gadu (zawierającej działający niezgodnie z prawem moduł płatności). Dlatego informuję, iż poważnie rozważam zawiadomienie o  Państwa nieuczciwych praktykach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Wezmę też pod uwagę możliwość zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wyłudzenia (w formie zarówno dokonanej, jak i usiłowania – kliknąłem kilka razy na „powracające” okienko z płatnościami – na szczęście przyszły tylko 2 potwierdzenia zamówienia usługi). PODKREŚLAM: chodzi mi główne nie o pieniądze (stać mnie na dodatkowe 9 zł), ale o zasadę, honor i prestiż. Chroniąc interesów prawnych moich Klientów w środowisku komunikacji elektronicznej, nie mogę sobie pozwolić, by naruszano moje własne prawa, jako prywatnego konsumenta.

Na koniec dodatkowo informuję:

  • Mam poświadczenia innych osób, potwierdzające analogiczne bezprawne działanie komunikatora na innych modelach komórek, z innymi systemami (np. Symbian).
  • Ponieważ moja interwencja skierowana drogą elektroniczną do Wsparcia Technicznego – Działu Obsługi Użytkowników nie dała żadnego rezultatu (problem został całkowicie zignorowany), zamierzam podjąć stosowne kroki prawne i wszcząć odpowiednie postępowania w związku z niniejszą sprawą.

______________
r. pr. Rafał Cisek

W załączeniu moja korespondencja elektroniczna ze Wsparciem Technicznym – Działem Obsługi Użytkowników.

Szanowny Panie,

W związku z Pańską korespondencją kierowaną do GG Network S.A. dotyczącą korzystania z Mobilnego GG i zaistnieniem okoliczności, które kwalifikuje Pan jako „podstępne wyłudzenie” zamówienia o nr 3433163, chcielibyśmy odnieść się do kierowanych pod naszym adresem zarzutów licząc przy tym na to, że jako strony zainteresowane rzeczowym wyjaśnieniem powstałej sytuacji jesteśmy w stanie spojrzeć na zdarzenie, które miało miejsce, nie z poziomu niepotrzebnych emocji lecz z poziomu faktów ocenianych racjonalnie, przy uwzględnieniu Pańskich oczekiwań i praw jako usługobiorcy (konsumenta) oraz możliwości i obowiązków (ale także i praw) GG Network S.A. działającego jako usługodawca.

Oczywiście respektujemy Pańskie uprawnienia do wszczynania wszelkich „odpowiednich postępowań prawnych w celu ukrócenia” rzekomej „bezprawnej działalności” oraz do „nagłośnienia sprawy odpowiednio w mediach” i cieszy nas to, że w dzisiejszej rzeczywistości są ludzie którym nie chodzi o pieniądze ale o „zasadę, honor i prestiż”, jednakże nie możemy przejść obojętnie i godzić się na nieuprawnione kreowanie wizerunku GG Network S.A. jako „firmy – krzaka”, która świadcząc usługi inicjuje zdarzenia gospodarcze bez wiedzy i zgody usługobiorcy, celowo czyni niejasnymi zasady korzystania z oferowanych usług, wyłudza środki od usługobiorców, oszukuje, podstępnie wprowadza użytkowników w błąd w celu zawierania z nimi umów oraz ignoruje ich i ma za nic obowiązujące regulacje prawne.

Sytuacja, którą Pan uprzejmy był opisać w przesłanej do nas reklamacji z punktu widzenia GG Network S.A. jako usługodawcy nie jest jednoznaczna. Nie jest bowiem możliwym byśmy byli w stanie weryfikować intencje jakiegokolwiek użytkownika – nie tylko Pana i uzależniać udostępnienie usługi nie od tego jaki komunikat systemowy otrzymujemy ale od tego czy „komuś kliknęło się niechcąco lub chcąco”. Nie mniej jednak, zdajemy sobie sprawę, że frustrującą może być sytuacja, w której z bliżej nieznanych nam przyczyn technicznych następuje, jak Pan twierdzi niekontrolowane przez użytkownika zdarzenie gospodarcze.

Zapewniamy Pana, że do nielicznych należą przypadki składania przez użytkowników reklamacji podobnych do zgłoszonej przez Pana. Każda jest oczywiście analizowana indywidualnie, ale w każdym takim przypadku ze względu na niejednoznaczność okoliczności i praktyczny brak możliwości weryfikacji czynności podejmowanych przez użytkownika, stanu technicznego urządzenia którym użytkownik się posługuje, uwarunkowań infrastrukturalnych operatora w miejscu zaistnienia zdarzenia, musimy brać pod uwagę praktyczne ryzyko nadużyć po stronie użytkowników. A w związku z tym odpowiedź, którą otrzymał Pan z Działu Obsługi Użytkowników odpowiada pewnym przyjętym w takich sytuacjach zasadom postępowania.

Zdajemy sobie sprawę, że w związku z taką a nie inną odpowiedzią może Pan – z racji wykonywanego przez Pana zawodu i materii prawa, w której Pan się specjalizuje – czuć się w pewnym sensie nieusatysfakcjonowany, ale nie możemy pogodzić się z Pańskim twierdzeniem o zignorowaniu Pana lub też przejściu do porządku dziennego nad zgłoszonymi przez Pana nieprawidłowościami. Przy czym na chwilę obecną, po ponownym przeanalizowaniu Pańskiej korespondencji w przedmiotowej sprawie z przykrością musimy stwierdzić, że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zrozumieć Pańskich oczekiwań w stosunku do GG Network S.A. Jeśli bowiem oczekuje Pan od GG Network S.A. zwrotu 9 PLN + VAT to dla ponownego zweryfikowania zasadności Pańskiego roszczenia proponujemy by przesłał Pan do nas dodatkowe informacje na temat okoliczności które miały miejsce. Jeśli natomiast te 9 PLN + VAT nie jest w tej sprawie kluczowe (na dzień dzisiejszy wobec wniesionych i zarejestrowanych opłat ma Pan możliwość korzystania z Mobilnego GG przez 180 dni) i zaistniała sytuacja stanowi jedynie asumpt do inicjowania postępowań administracyjnych i sądowych przeciwko GG Network S.A. to wyrażamy obawę co do możliwości dojścia do porozumienia satysfakcjonującego zarówno Pana, jako użytkownika usług świadczonych przez GG Network S.A. jak i GG Network S.A.

Zapewniamy Pana, że oprogramowanie Mobilne GG (podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych usług i produktów oferowanych przez GG Network S.A.) „samo z siebie” nie generuje wiadomości SMS Premium. Bez aktywności usługobiorcy nie jest możliwa sytuacja, w której ktokolwiek zostałby obciążony koniecznością ponoszenia jakichkolwiek opłat za „niechcianą” usługę. W związku z tym, że cały czas zależy nam na tym by świadczone przez nas usługi były usługami najwyższej jakości, spełniającymi oczekiwania naszych użytkowników, wszelkie rzeczowe informacje jakie od nich uzyskujemy, które dotyczą wątpliwości odnośnie treści obowiązujących regulaminów świadczonych usług, czytelności komunikatów generowanych w trakcie nabywania prawa do korzystania z usług odpłatnych, uwag odnośnie technicznych aspektów ich funkcjonowania, czy też oczekiwań odnośnie dodatkowych funkcjonalności, są analizowane i często uwzględniane w procesie rozwijania produktów i usług świadczonych przez GG Network S.A.

Biorąc pod uwagę potencjalną możliwość błędu oprogramowania, wykorzystując model telefonu, którym Pan się posługiwał składając zamówienie, przeprowadziliśmy testowo proces składania zamówienia dziewięćdziesięciodniowej licencji na korzystanie z Mobilnego GG, który zakończył się powodzeniem. Nadto Pańskie uwagi odnośnie komunikatów systemowych jakie otrzymuje użytkownik w procesie składania zamówienia są aktualnie weryfikowane i nie wykluczamy ich uwzględnienia w procesie produkcyjnym.

Licząc na to, że w swojej praktyce zawodowej uznaje Pan wyższość konstruktywnych i zdroworozsądkowych porozumień nad prowadzeniem sporów sądowych wyrażamy nadzieję, że również i w zaistniałych w tym przypadku okolicznościach możliwym będzie znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Nie mniej jednak zmuszeni jesteśmy zastrzec, że nie pozostaniemy obojętni na jakiekolwiek działania, których skutkiem pośrednim lub bezpośrednim byłoby naruszanie dóbr osobistych GG Network S.A., korzystając w takim przypadku z wszelkich przewidzianych prawem instrumentów.

Z poważaniem,

CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Sz.

Komentarze