Informacje o sprzedaży nieruchomości znajdą się w sieci. Więcej osób skorzysta z komorniczej oferty. Ograniczy to istniejące patologie. Obecnie (art. 955 § 1 k.p.c.) obwieszczenie o licytacji nieruchomości komornik musi co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem ogłosić publicznie w budynku sądowym i w lokalu organu gminy oraz w lokalnym dzienniku.

Na trwającym posiedzeniu Sejm zajmie się projektem zmian w kodeksie postępowania cywilnego (w części dotyczącej licytacji komorniczych) przygotowanym przez komisję „Przyjazne państwo”.

reklama________________________________________________________________