Mimo, że Windows XP jest już nieco podstarzały, a od momentu jego premiery minęło prawie 8 lat, prawnicy firmy Microsoft wciąż zmagają się z użytkownikami niezadowolonymi z funkcjonowania i sposobu, w jaki korporacja dostarczała narzędzie Windows Genuine Advantage (WGA) sprawdzające autentyczność zainstalowanej kopii tego systemu.

Sprawa ma swój początek w 2006 roku. Poszkodowani uznali, że sposób, w jaki Microsoft dostarczył narzędzie WGA był niewłaściwy. Przypomnijmy, że WGA trafiło na komputery za pomocą aktualizacji automatycznych jako poprawka o wysokim priorytecie. Powodem niezadowolenia użytkowników, jak i również tematem kolejnej rozprawy sądowej było samo funkcjonowanie WGA. Użytkownicy zarzucali Microsoftowi gromadzenie za jego pośrednictwem prywatnych danych, takich danych jak np. adres IP komputera.

reklama________________________________________________________________