Niektórzy użytkownicy najnowszych telefonów komórkowych firmy

NOKIA
, obsługujących standard

MMS
, mogą wkrótce poczuć się nieco zaskoczeni, gdy próbując wysłać swym
znajomym w multimedialnym pozdrowieniu (

MMS

)
wizerunek sympatycznej postaci ze znanej kreskówki, otrzymają na wyświetlaczu
komunikat: „Cannot forward copyrightable content” („Nie mogę wysłać
chronionej prawem autorskim zawartości”… [więcej>>]
[WIRED]
.

Komentarze