Wielu z pracowników korzystających z sieci nie wie, że ich aktywność może być śledzona przez pracodawcę. Nowelizacja prawa stanowego Kalifornii zakładają ograniczenie możliwości elektronicznego monitorowania pracowników. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawcy są zobowiązani do pisemnego informowania swoich podwładnych o stosowanie inwigilacji poczty elektronicznej lub form korzystania z Internetu. Ponadto pracodawca powinien wskazać cel monitorowania.

Źródło : http://www.out-law.com

Komentarze