Oświadczenie, które otwiera drogę do ułatwienia dystrybucji muzyki online w Europie, zostało podpisane przez dystrybutorów muzyki i organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. To kolejny krok na drodze do umożliwienia rozwoju paneuropejskich sklepów z muzyką online i obniżenia kosztów zarządzania prawami autorskimi.

W lipcu ubiegłego roku zaczęto mówić o paneuropejskim systemie licencjonowania muzyki. Jest on potrzebny, gdyż sklepy takie, jak iTunes, nie mogą uruchomić sprzedaży w całej Europie. Muszą się one porozumieć z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w każdym kraju z osobna (w Polsce np. ZAiKS).

reklama________________________________________________________________