Akt oskarżenia został już wniesiony do wrocławskiego sądu.
Pokrzywdzonych jest ponad 20 tysięcy internautów z całego świata. Większości z
nich (z przyczyn technicznych) dotąd niezidentyfikowano. Rozprawa odbędzie się
już w najbliższą sobotę, 14 czerwca we wrocławskim Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia – Fabrycznej w II Wydziale Karnym. Całkowitą nowością jest techniczne
przygotowanie tego sądu do rozprawy. Przedstawienie dowodów nastąpi bowiem z
wykorzystaniem multimedialnych prezentacji, a przebywający w odległych miejscach
świadkowie zostaną przesłuchani przez Internet (przy użyciu sprzętu do
wideokonferencji). Natomiast zagraniczni świadkowie będą przesłuchiwani z pomocą
biegłego tłumacza, dostępnego przez telefon (tłumaczenie symultaniczne przez
telefon).


::NoweMEDIA:: E-court we Wrocławiu – Rafał Cisek

Przemysław K. jest oskarżony o to, że w okresie od 15 maja
2003 r. do 16 maja 2003 r. we Wrocławiu, działając w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej i wykonując z góry powzięty zamiar wprowadził nowy zapis na dyskach
twardych komputerów osobistych należących do Kamili Wrocławskiej, Miłosza
Krakowiaka, Tom Woodlawn, Ann Wheaton, Frederic Savary oraz dalszych 128 321 (
sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden ) komputerów osobistych
należących do nieustalonych użytkowników sieci Internet, który to zapis był
samouruchamiającym się programem komputerowym generującym ostrzeżenie
zniszczenia w czasie 48 godzin od ukazania się komunikatu wszelkich danych
komputerowych znajdujących się na twardym dysku każdego z ww. komputerów, o ile
użytkownik komputera nie wprowadzi w tym czasie hasła dezaktywującego program
niszczący dane, które to hasło uzyskać można łącząc się telefonicznie ze
wskazanym w komunikacie numerem 0-700 44 666, koszt którego to połączenia
wynosił 9 Euro za każdą rozpoczętą minutę, w wyniku czego Kamila Wrocławska ,
Ann Wheaton i 20 132 ( dwadzieścia tysięcy stu trzydziestu dwóch )
niezidentyfikowanych użytkowników dokonało wskazanego połączenia telefonicznego,
ponosząc stratę w kwocie 9 Euro, co skutkowało osiągnięcie przez abonenta ww.
numeru, firmę Free Stipend Fund Inc. z siedzibą w Belize przysporzenia w kwocie
181 206( sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześć) Euro z tytułu należnych
tej firmie opłat telefonicznych,

to jest o przestępstwo z art.282 k.k. i art.287 § 1 k.k. w
zw. z art. 294 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
 

UWAGA:
Wszystkie powyższe informacje są fikcją stworzoną na potrzeby międzynarodowej
konferencji organizowanej przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Centrum Badań
ProblemĂłw Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE)
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
Fundacja Centrum Szkolenia Sędziów
Iustitia oraz
NoweMedia – Serwis Prawa Nowych
Technologii.

Konferencja odbędzie się w dniach 13 i 14 czerwca 2003 r. na
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja składa się z dwóch części: teoretycznej oraz
praktycznej. W części teoretycznej przedstawiciele nauki, wraz z praktykami
przedstawią różne sposoby wykorzystania nowoczesnych technik dla usprawnienia
pracy wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, gospodarczych i karnych w
państwach Unii Europejskiej oraz w Polsce, a także zostaną zaprezentowane plany
Komisji Europejskiej w tym zakresie.

W szczególności przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące:

 • protokołowania za pomocą systemu informatycznego

 • rozpoznawania mowy,

 • technik przechowywania utrwalonych w ten sposĂłb czynności
  procesowych,

 • posiedzeń sądowych itp.,

 • przeprowadzania dowodĂłw z zeznań świadkĂłw,

 • przesłuchania stron oraz wysłuchiwania biegłych za pomocą
  telekonferencji (bez konieczności

 • stosowania środkĂłw pomocy prawnej) oraz tłumaczenia przez
  telefon.

Tematem prezentacji będzie także wykorzystanie technik
elektronicznej komunikacji (Internetu, poczty elektronicznej) dla przyspieszenia
obrotu międzynarodowego w sprawach cywilnych i karnych.

Część praktyczna (w drugim dniu konferencji) polegać będzie
natomiast na przeprowadzeniu symulowanej rozprawy sądowej, podczas której
zostaną zademonstrowane nowoczesne środki komunikacji elektronicznej.

Oskarżonym przed wirtualnym polskim sadem będzie hipotetyczny
Kowalski, który dokonał przy pomocy Internetu wielu przestępstw (komputerowych,
w tym przy pomocy tzw. dialerów), przy czym jego kryminalna działalność miała
międzynarodowy zasięg (stąd np. potrzeba zdalnego przesłuchania świadków).

Zobacz plakat z
programem
.

Komentarze