Jeden z Czytelników Dziennika Internautów zwrócił uwagę na stronę ksiazka-telefoniczna.com, która pełni rolę wyszukiwarki numerów telefonów stacjonarnych. List, który otrzymała redakcja, zawierał prośbę o zbadanie, do kogo należy ta naszpikowana reklamami strona oraz na jakiej podstawie przetwarza ona dane osobowe.

W pierwszej kolejności Dziennik Internautów dokładnie przejrzał stronę, nigdzie nie znalazł jednak informacji, o które pytał Czytelnik. Przede wszystkim zabrakło na niej danych precyzujących, kto jest właścicielem witryny. Nie było też regulaminu, którego sporządzenie nakazuje art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Art. 5 tej ustawy nakłada natomiast na każdego usługodawcę obowiązek podania w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez system teleinformatycznym> takich danych, jak imię, nazwisko lub nazwa firmy oraz adres zamieszkania bądź siedziby firmy.

Dodatkowo, jeśli za usługę odpowiedzialna jest spółka prawa handlowego (np. z ograniczoną odpowiedzialnością), istnieje obowiązek podania takich danych, jak numer KRS, wysokość kapitału oraz numer NIP, co precyzuje art. 206 par. 1 kodeksu spółek handlowych.

Dziennik Internautów próbował skontaktować się z właścicielem strony, wysyłając e-mail pod podany na niej adres – bez rezultatu (redaktorzy otrzymali informację zwrotną o niemożliwości dostarczenia wiadomości). Za pomocą whois.net znaleźli więc inny adres. Wciąż jednak czekają na ewentualną odpowiedź.

GIODO: ten serwis przetwarza dane w sposób nieuprawniony

Mając wątpliwości co do przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych przez właściciela opisywanej strony, DI wysłał prośbę o komentarz do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Małgorzata Kałużyńska-Jasak poinformowała, że GIODO zajmował się już tą sprawą we wrześniu 2008 r. Generalny Inspektor kontaktował się wówczas z Telekomunikacją Polską.

Z przedstawionych wyjaśnień wynika, że serwis internetowy www.ksiazka-telefoniczna.com nie należy do TP S.A. Został on utworzony przez podmiot zagraniczny posługujący się w sposób nieuprawniony bazą danych abonentów TP S.A. Wskazany serwis został zamieszczony nielegalnie i zawiera dane abonentów TP S.A. pochodzące z książki telefonicznej opublikowanej przez TP S.A. i wydanej na płycie CD w 2004 r.

Baza danych abonentów TP S.A. została zamieszczona na www.ksiazka-telefoniczna.com na skutek złamania przez podmiot użytkujący ww. domenę istniejących zabezpieczeń zastosowanych przez TP S.A. Zatem wskazany podmiot administruje zbiorem danych osobowych abonentów TP S.A. w sposób nieuprawniony.

Z dalszych wyjaśnień wynika, że Telekomunikacja Polska przeprowadziła w tej sprawie wewnętrzne postępowanie wyjaśniające i po wykryciu autora serwisu, zwróciła się do niego z żądaniem zaniechania naruszeń prawa. Do providera natomiast trafiło żądanie zablokowania nielegalnego serwisu i usunięcia danych, co jednak nie spotkało się z odpowiedzią.

W razie stwierdzenia, że działanie administratora którejkolwiek strony wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w ustawie o ochronie danych osobowych, GIODO jest zobligowany do zawiadomienia właściwych organów ścigania.

– Jednakże, jak wynikało z wyjaśnień TP S.A., takie zawiadomienie w stosunku do podmiotu, odpowiedzialnego za opublikowanie danych abonentów TP S.A. w internecie, zostało już przez TP S.A. złożone do Prokuratury Rejonowej dla Warszawy – Śródmieścia Północ. Z tego względu złożenie analogicznego zawiadomienia przez Generalnego Inspektora było bezprzedmiotowe – wyjaśniła Małgorzata Kałużyńska-Jasak.

Dziennik Internautów zwrócił się do Telekomunikacji Polskiej z pytaniem, na jakim etapie znajduje się w tej chwili śledztwo w sprawie strony ksiazka-telefoniczna.com. i kiedy można liczyć na jej zablokowanie oraz jakie kroki podejmuje w tym kierunku TP S.A.

Źródło: Dziennik Internautów

Komentarze