Organizacja ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) rozpoczęła dyskusję nad propozycją 10 organizacji, dotyczącą wprowadzenia nowych nazw domen internetowych. Do istniejących obecnie miałoby zostać dodanych 9 nowych, ściśle związanych z treścią zarejestrowanych witryn.

Wśród nowych nazw domen miałyby się znaleźć m.in. „.xxx” dla treści przeznaczonych tylko dla dorosłych. Przyporządkowanie stronom dla dorosłych określonej nazwy domen pozwoli na łatwiejsze zastosowanie mechanizmów filtrujących i wprowadzenie mechanizmów blokujących dostęp do takich witryn np. nieletnim. Co ważne, ideę wprowadzenia nazwy „.xxx” popierają wpływowi senatorzy ze Stanów Zjednoczonych, którzy w ten sposób chcą uporządkować sytuację w kwestii stron pornograficznych.

Inną ciekawą propozycją wydaje się wprowadzenie nazwy „.mail”, która miałaby pomóc w wyeliminowaniu spośród firm marketingowych nadawców spamu. Z kolei „.mobi” to propozycja nazwy domen, pochodząca od firm branży telekomunikacyjnej i komputerowej, która byłaby zastrzeżona dla witryn związanych z telefonią komórkową. Wśród pozostałych proponowanych nowych nazw domen wymienić można: „.asia”, „.jobs”, „.tel”, „.post” i „.travel”.

Ideą przyświecającą wprowadzeniu nowych nazw domen jest chęć ułatwienia Internautom szybkiego wyszukiwania potrzebnych informacji.

[Źródło: Dziennik Internautów]

Komentarze