Jak informuje Gazeta Wyborcza, do kontrowersyjnego projektu prawa telekomunikacyjnego wymagającego osobistego podpisania umowy i okazania dokumentu tożsamości przy zamawianiu usługi telekomunikacyjnej zgłoszono w Sejmie już stosowne poprawki.

W myśl pierwotnego brzmienia przepisów wymóg taki miał obejmować zakładanie kont poczty elektronicznej w polskich portalach internetowych. Z wyjaśnień rządowych projektodawców z MSWiA oraz MON wynika, że detal ten najwyraźniej im umknął, ponieważ głównym celem tej regulacji miało być rejestrowanie użytkowników telefonów pre-paid. Jak stwierdził przewodniczący sejmowej komisji infrastruktury Janusz Piechociński (PSL), zdaniem operatorów sieci komórkowych skuteczność identyfikowania i rejestrowania tą drogą użytkowników telefonów na kartę jest wątpliwa, dlatego też złożył poprawkę, domagającą się zniesienia tego wymogu.

[Źródło: Gazeta Wyborcza]

Komentarze