W dniu 22 października 2008 r. w Pałacu Izraela Poznańskiego w Łodzi Kampania Społeczna Szanuje.pl organizuje najważniejszą na przestrzeni dwóch lat działalności konferencję „ Ochrona własności intelektualnej w społeczeństwie informacyjnym” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Łodzi.

Konferencja ma na celu integrację środowiska wokół problematyki ochrony własności intelektualnej. Łódź jest szczególnym miastem na polskiej mapie IT. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat miasto zmieniło swoje oblicze „Kiedyś Manchester, dziś Dolina Krzemowa”.

W Łodzi odbywają się targi „Intertelecom”, powstał Klaster Medialny, Instytut Nowych Technologii, z dużymi sukcesami pracują Łódzki Regionalny Park Technologiczny oraz łódzkie Uczelnie Wyższe. Łódź, jako jedno z niewielu miejsc na świecie, wybrała także firma Microsoft, jako siedzibę „Microsoft Innowation Center”, w Łodzi zrealizowała inwestycję firma Dell, w Łodzi także narodziła się Kampania Społeczna Szanuje.pl.

Z uwagi na duże zainteresowanie wielu środowisk łódzkich rozwojem społeczeństwa informacyjnego, goście konferencji powitają z uznaniem wybitnych  prelegentów, niekwestionowane autorytety w swoich dziedzinach. Szczególnym zaszczytem dla organizatorów konferencji, jest przyjęcie zaproszenia przez Pana Prezesa dr inż. Wacława Iszkowskiego.

Konferencja ma charakter zamknięty z tytułu ograniczenia powierzchnię pałacową. Zaproszenie imienne można otrzymać po przysłaniu zgłoszenia na adres info@szanuje.pl.

Więcej: http://szanuje.pl/index.php?wydarzenie=58

 

Program konferencji:

Część Oficjalna

18:00 – Słowo wstępu – Pan Przemysław Król
Prezes NT Group, Inicjator Kampanii Społecznej Szanuje.pl

18:05 – Uroczyste otwarcie konferencji „Ochrona własności intelektualnej w społeczeństwie informacyjnym”
Pan Jerzy Kropiwnicki Prezydent Miasta Łodzi

18:15 – „Prace parlamentarne w zakresie ochrony własności intelektualnej w społeczeństwie informacyjnym”
Pan Wojciech Olejniczak Poseł Ziemi Łódzkiej

18: 25 – „Ochrona Własności Intelektualnej w Społeczeństwie Informacyjnym na bazie dokumentu „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013”
Pan dr inż. Wacław Iszkowski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Gość Specjalny uroczystości

18:50 – Przyznanie wyróżnień Laureatom Kampanii Społecznej Szanuje.pl

19:00 – przerwa kawowa

 


Część Seminaryjna

19:10 – „Ochrona własności intelektualnej w SI”
Pan Edwin Bendyk- Publicysta tygodnika Polityka

19:35 – „Ochrona Własności intelektualnej w Certyfikowanych o środkach Microsoft”
Pan Patryk Góralowski Microsoft

19:40 – „Ochrona własności Intelektualnej na świecie” 
Pan Mikołaj Sowiński – Przedstawiciel BSA w Polsce

19:50 – „Gospodarka oparta na wiedzy” 
Pani Aniela Bednarek  Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi

20:10 – „Wspomaganie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ICT” 
Pani Agnieszka Guzek Brand Manager Young Digital Planet SA

20:25 – „Ochrona własności intelektualnej motywatorem rozwoju społecznego”
Pan Tomasz Rychlewski Prezes Łódzkiego Regionalnego Parku Technologicznego

20:40 – „Przestępczość Teleinformatyczna w społeczeństwie informacyjnym”
Nadkomisarz Ryszard Piotrowski Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

20:55 – „Piraci nie są romantyczni”
Pan Marek Cierniak Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania

21:15 – Podsumowanie części seminaryjnej – Przemysław Król

Komentarze