Wczoraj, tj. 1 lipca 2003 r., weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2003 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy – przepisy wprowadzające kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 17 poz. 155 z dnia 4 lutego 2003 roku).

Oczywiście ze względu na tematykę naszego serwisu, za najbardziej rewolucyjne uznajemy te zmiany w „nowej” procedurze, które pozwalają wrescie stosować w procesie karnym nowe technologie. Pozwolą one znacznie przyspieszyć postępowanie i je usparwnić (np. zdalne przesłuchanie świadka icognito). Dadzą również lepsze gwarancje procesowe stronom (dzięki np. możliwsości archiwizacji przebiegu całej rozprawy na płycie CD).

KONTEKSTY:

Komentarze