Płacisz abonament za filmy i seriale? Wyjechałeś kiedyś na wakacje np. do Hiszpanii i zdziwiłeś się ze nie masz już dostępnych filmów online, za dostęp do których zapłaciłeś w Polsce? Teraz to się zmieni! Od 1 kwietnia 2018 roku wchodzi w życie unijne rozporządzenie w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści ma na celu zapewnienie odbiorcom w krajach członkowskich UE dostępu do takich samych treści, do jakich odbiorca ma w kraju zamieszkania. 

Chodzi zatem o to, że jeżeli ktoś płaci w kraju gdzie na co dzień mieszka za jakieś usługi online, to w razie tymczasowego opuszczenia kraju zamieszkania i wyjechania do innego kraju członkowskiego UE – np. wyjazd na urlop, wyjazd służbowy, itp. – dostawca tych treści musi zapewnić odbiorcy dostęp do tych samych treści, co „w domu”, również podczas wyjazdu i – tymczasowego – przebywania w innym kraju unijnym, niż kraj zamieszkania.

Co ważne, w przypadku usług odpłatnych w formie pieniężnej, dostawcy usług maja obowiązek zapewnienia transgraniczności dostępu do tych usług obligatoryjnie – od dnia dzisiejszego, tj. 01.04.2018 roku (w pierwotnym tekście rozporządzenia widniała data stosowania 20 marca 2018 roku, jednakże była to błędna data, która została poprawiona odpowiednim sprostowaniem).

Więcej o rozporządzeniu rozwinę w tym miejscu wkrótce.

Komentarze