Od jutra niektórzy skazani przez sądy za drobniejsze przestępstwa będą mogli odbywać kary poza zakładami karnymi – w życie wchodzą przepisy wprowadzające system elektronicznego dozoru skazanych (EDS).

reklama________________________________________________________________