Rząd po cichu wrzucił do założeń do projektu ustawy o dowodach osobistych zapis o zakodowaniu odcisku palca wskazującego w dowodach osobistych, mimo że rok temu MSWiA ogłaszało, że porzuciło pomysły umieszczenia w dowodach osobistych odcisków palców.

O zmianach tych obywatele mogli się dowiedzieć dopiero przedwczoraj, na dzień przed posiedzeniem rządu w tej sprawie (wynik posiedzenia jeszcze nie znany). Odciski palców chciałaby mieć w dowodach osobistych ABW.

Nowe założenia projektu, z datą publikacji 7 grudnia, dostępne są na stronach MSWiA. Wraca w nich pomysł na umieszczenie w dowodach opsobistych kolejnych cech biometrycznych, w tym odcisku palca (obok owalu twarzy).

Rok temu Witold Drożdż, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, tak wypowiadał się w tej sprawie:

Biorąc pod uwagę bieżące potrzeby bezpieczeństwa w tym zakresie, nie ma pełnego uzasadnienia do wprowadzania odcisków palców w dowodzie osobistym. Poza tym dowody biometryczne naruszałyby naszą prywatność. Zbieranie odcisków palców najczęściej kojarzy się nam się z jakimiś scenami z amerykańskich filmów. To pewnie nie jest sytuacja taka, w której sami chcielibyśmy się widzieć.

Dlatego MSWiA wycofywało się wówczas z odcisków palców w dowodach. Tymczasem w przedwczorajszym tekście w Gazecie (z dnia 28 grudnia) można było przeczytać:

(…) na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów minister miał przekonywać premiera i innych szefów resortów do tego, że dodatkowe wprowadzenie odcisku palca do nowego dokumentu zapewni jego większe bezpieczeństwo. Zgłosił też odpowiednią autopoprawkę do projektu założeń do ustawy o dowodach osobistych. (czytaj w: „Odcisk palca w nowych dowodach? Rząd podzielony.”)

W związku z tym w nowej wersji projektu zapisano:

Nowy wzór dowodu osobistego, oprócz warstwy graficznej pozwalającej na potwierdzenie tożsamości osoby, będzie także posiadał warstwę elektroniczną zawierającą, między innymi, zabezpieczone dane biometryczne (biometryczny wizerunek twarzy). Funkcjonalności umieszczone w części elektronicznej nie będą stanowiły katalogu zamkniętego, a co za tym idzie, w miarę potrzeb wskazanych w przepisach innych ustaw, ich zawartość będzie mogła być uzupełniana o dane niezbędne do realizacji określonych praw i obowiązków obywateli. Warstwa elektroniczna dokumentu zapewni mu także dodatkową funkcjonalność, umożliwiającą potwierdzanie tożsamości osoby dokonującej czynności drogą elektroniczną oraz potwierdzanie autentyczności dowodu osobistego i prawdziwości danych z warstwy graficznej.

Od razu można zauważyć, że w zapisie tym nie użyto bezpośrednio słów „odcisk palca” czy „odciski palców”. Zpis się do nich bezpośrednio w ogóle nie odnosi. Jednak katalog został otworzony a z przecieków prasowych wiadomo, że chodzi właśnie o odciski palców.

Jak słusznie zauważa w swoim serwisie Vagla.pl Piotr Waglowski, „proces konsultacji społecznych przysparza chyba prawodawcy wiele kłopotów”. Znów rząd wyciąga królika z kapelusza…

Czytaj też: Czego się dowiedzą o tobie z nowego dowodu osobistego?

  Wiadomości: Nawet bez e-podpisu będzie można złożyć roczny PIT
  PROJEKTY: Czy w nowym roku czeka nas e-urzędowa rewolucja?
  Legislacja: W internecie powstanie darmowa baza z ustawami i orzecznictwem
  Legislacja: e-Dokumenty w administracji zyskają na znaczeniu
  PROJEKTY: Cyfrowa Polska 2011?
  Legislacja: Rząd chce zwiększyć znaczenie e-dokumentów
  Konferencje|Wykłady: Informatyzacja administracji publicznej
  Seminars: Dostęp do informacji publicznej w Polsce – czy konieczne są zmiany?
  Konferencje|Wykłady: Nowe prawo komunikacyjne
  Legislacja: Nowe przepisy prawa telekomunikacyjnego do zmiany

Komentarze