Interpretacja art. 14 i 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude) na przykładzie wybranych orzeczeń sądów krajowych i zagranicznych w starciu z różnymi interpretacjami obowiązujących przepisów prawa oraz stosowaną przez administratorów praktyką. Wystąpienie mec. Rafała Ciska na Międzynarodowej Konferencji Naukowej 10 Lat Prawa Nowych Technologii we Wrocławiu.

[skok do video]

Międzynarodowa Konferencja Naukowa CBKE - 10 Lat Prawa Nowych Technologii we Wrocławiu

[skok do video]

Międzynarodowa Konferencja Naukowa CBKE - 10 Lat Prawa Nowych Technologii we Wrocławiu

Komentarze