Ochrona Wolnego Oprogramowania została na stałe wpisana do deklaracji przyjętej przez ONZ podczas trzeciej sesji przygotowawczej, która poprzedziła Światowy Szczyt ONZ poświęcony społeczeństu informacyjnemu (WSIS/Genewa). Przeciwne akceptacji odpowiedniego zapisu, który jest szczególnie ważny dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, byli przedstawiciele interesów ekonomicznych monopolistów działających na rynku krajowym różnych państw.

Aby chronić ich przed konkurencją, niektóre kraje domagają się całkowitego wykluczenia Wolnego Oprogramowania z ustaleń konferencji WSIS.

W obecnym projekcie deklaracji wszystkie odmiany oprogramowania traktowane są tak samo. Według Georga Greve’a, przewodniczącego Free Software Foundation Europe i przedstawiciela społecznej organizacji WSIS Koordinierungskreis przy niemieckiej delegacji rządowej, przede wszystkim Wolne Oprogramowanie przyczyni się do przezwyciężenia tak zwanego cyfrowego podziału pomiędzy biednymi a bogatymi, między krajami północy i południa, co jest jednym z głównych celów szczytu ONZ.

[Źródło: 7thguard.net]

Komentarze