Czy to możliwe, że wkrótce na komputerach w polskich komisariatach zamiast Windowsa z Microsoft Office, będzie zainstalowany Linux i Open Office?
Policja, mając na uwadze oszczędności, poważnie rozważa przejście na Otwarte Oprogramowanie. Po ostatnich cięciach w budżecie koszty licencji oprogramowania biurowego są zbyt wysokie.

reklama________________________________________________________________