W opinii Sądu Antymonopolowego w Warszawie, niepłacenie rachunków przez abonenta nie uprawnia operatora do odłączenia go od sieci telefonicznej. A tak robili dotąd wszyscy operatorzy. PTK Centertel (właściciel marki Orange) wniósł już podobno apelację od tego wyroku. Inni operatorzy też zapowiadają odwołania.

reklama________________________________________________________________