|PAP|
podaje, iż Prokuratura Rejonowa w Brzesku (Małopolska) wszczęła dochodzenie w
sprawie wyłudzania drogich połączeń internetowych przy pomocy tzw. dialerów,
łączących komputer użytkownika z płatnymi serwisami (zazwyczaj erotycznymi) za
pomocą numerów zaczynających się od 0-700…

„Jest to jedno z pierwszych postępowań tego typu w kraju” – powiedziała PAP
rzeczniczka tarnowskiej Prokuratury Okręgowej prok. Bożena Owsiak.

Postępowanie dotyczy wyłudzenia kwoty 3 tys. zł na szkodę mieszkanki Brzeska
przez wprowadzenie, bez jej wiedzy i upoważnienia, na dysk twardy jej komputera
nowego zapisu (tzw. dialera), służącego automatycznemu łączeniu komputera z
płatnymi witrynami www.  Postępowanie dotyczy wyłudzenia kwoty 3 tys. zł na
szkodę mieszkanki Brzeska przez wprowadzenie, bez jej wiedzy i upoważnienia, na
dysk twardy jej komputera nowego zapisu (tzw. dialera), służącego automatycznemu
łączeniu komputera z płatnymi witrynami www.

„Działanie takie, mające charakter oszustwa, jest nową formą przestępczości,
związaną z upowszechniającym się dostępem do internetu. Mimo znikomej obecnie
ujawnialności ma ona – jak się wydaje – masowe rozmiary” – powiedziała prok.
Owsiak. |źródło: 
PAP>>
|


::NoweMEDIA:: Paragraf na dialery?

KOMENTARZ:

Gwoli ścisłości, wbrew tytułowi depeszy PAP, postępowanie nie dotyczy
przestępstwa wyłudzenia (w rozumieniu doprowadzenia do niekorzystnego
rozporządzenia mieniem, o czym stanowi art. 286 kk), lecz tzw. „oszustwa”
komputerowego z art,. 287, które jest przestępstwem formalnym (nie musi się
wiązać z powstaniem szkody majątkowej) i polega na samym wpływaniu (choć,
oczywiście w celu osiągnięcia korzyści majątkowej) na automatyczne
przetwarzanie, gromadzenie lub przesyłanie informacji lub zmienia, usuwa albo
wprowadza nowy zapis na komputerowym nośniku informacji. Na marginesie powstaje
pytanie o stosunek tych dwóch przepisów, w razie wypełnienia przez działanie
sprawcy znamion z obu czynów, tj. 286 kk („wyłudzenia”) i 287 kk („oszustwa”
komputerowego).  Zmiana zapisu na komputerowym nośniku informacji może
bowiem być środkiem do wyłudzenia. Przy takim założeniu wydaje się właściwe
zastosowanie reguł wykluczania dwoistości ocen i przyjęcie stosunku konsumpcji,
uznając przy tym, iż czyn z art. 287 jest czynem współukaranym uprzednio. Można
zatem uznać, iż zachowanie z art. 287, polegające na nieautoryzowanych
modyfikacjach w systemie komputerowym, jest wystarczająco ukarane poprzez
zastosowanie art. 286 kk. Tym bardziej, iż zagrożenie ustawowe dla wyłudzenia z
art. 286 jest o trzy lata wyższe i wynosi 8 lat (dla „oszustwa” komputerowego 5
lat).

Komentarze