[Gazeta.pl] Parlament Europejski przyjął dziś projekt dyrektywy przewidującej nowe przepisy patentowe dla rozwiązań informatycznych. Wprowadził do niej jednak takie poprawki, że zdaniem organizacji pozarządowych informatycy mogą przestać się bać „patentowej” dominacji koncernów.

Po głosowaniu organizacje pozarządowe (m.in. Europe Shareware i Eurolinux Alliance) dotąd głośno protestujące przeciwko projektowi dyrektywy stwierdziły, że dzięki przyjętym poprawkom przestała ona być groźna dla środowiska informatycznego.

Wielkim koncernom będzie trudniej opatentować potencjalne przyszłościowe rozwiązania informatyczne, bowiem warunkiem uzyskania patentu będzie „przemysłowe” zastosowania innowacji. Trudno więc będzie dostawać patenty na zapas. Co więcej, wynalazek informatyczny będzie musiał mieć ścisły związek z techniczną funkcją urządzenia – nie można będzie opatentować programu takiego jak system operacyjny Linux. – Jesteśmy zadowoleni, że nasze obawy wzięto pod uwagę. Nie ma żadnego zagrożenia, żeby ktoś mógł opatentować program, koncepcję informatyczną samą w sobie – powiedział „Gazecie” Sylvain Perchaud, przedstawiciel Europe Shareware.

Ostateczne losy dyrektywy są jednak niepewne, może się bowiem okazać, że Komisja uzna poprawki eurodeputowanych za zbyt daleko idące i wycofa projekt.

[źródło: Gazeta.pl]


KOMENTARZE:

Nie będzie europejskiego patentu na „one-click shopping”…

Jak twierdzą inne media (Comp.pl), Parlament Europejski nie poddał się co prawda naciskom ze strony lobby dużych producentów, ale kompromis raczej nie zadowoli w pełni środowisk domagających się całkowitego zakazu patentowania oprogramowania.

Szeroko ostatnio dyskutowane w fachowych mediach poprawki do dyrektywy wprowadzają znaczne ograniczenia w zakresie patentowania oprogramowania. W szczególności w przyjętej dzisiaj wersji dokumentu założono, że nie będzie można patentować samych algorytmów. Wyłączeniu podlegać mają również związane z informatyką szeroko pojęte metody i procedury biznesowe. Ma to na celu wyeliminować tak kuriozalne sytuacje, jak udzieleniu patentu w USA na „one-click shopping” (uzyskał go Amazon.com).

(TREŚĆ POPRAWKI: Inventions involving computer programs which implement business, mathematical or other methods and do not produce any technical effect beyond the normal physical interactions between a program and the computer, network or other programmable apparatus in which it is run, shall not be patentable.)

Pamiętajmy jednak, że proces legislacyjny związany z nowelizacją europejskiego prawa patentowego nie został zakończony. Dzisiaj miało miejsce jedynie pierwsze głosowanie. Następnym etapem są obrady nad dyrektywą w parlamentach wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Natomiast zdeniem Arlene McCarthy – członkini komisji prawnej rynku wewnętrznego UE – Komisja Europejska oraz parlamenty krajów piętnastki opowiedzą się raczej za odrzuceniem projektu w obecnym brzmieniu.

[źródło: Computerworld.pl, Yahoo! News]


KONTEKSTY:

Komentarze