Dziś ukazał się w księgarniach pierwszy w Polsce akademicki podręcznik z prawa komunikacji elektronicznej: Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej. Publikacja pod red. dr hab. Jacka Gołaczyńskiego (Kierownika CBKE) ma charakter interdescyplinarny i została przygotowana specjalnie na potrzeby stosownego przedmiotu wprowadzonego (fakultatywnie) na kierunku prawa studiów dziennych i zaocznych UWr (na V roku). Pojawienie się pozycji w księgarniach zbiegło się z dzisiejszą inauguracją wspomnianego przedmiotu (aktualizacja).PODRĘCZNIK: Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznejKsiążka Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej jest pierwszą publikacją w Polsce, która zawiera całościowe omówienie wpływu nowoczesnych technologii informatycznych na prawo i ekonomię. Obejmuje ona prezentację regulacji prawnych, dotyczących komunikacji elektronicznej, w prawie konstytucyjnym, cywilnym, karnym oraz w telekomunikacji i ekonomii.

Książka adresowana jest do studentów, a także prawników praktyków, chcących uporządkować i pogłębić swoje wiadomości w wymienionych dziedzinach.

Publikacja powstała we współpracy z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Informatyki Prawniczej Uniwersytetu w Hanowerze. CBKE jest jednostką powołaną w celu prowadzenia badań naukowych nad: elektronicznymi umowami, prawem telekomunikacyjnym, cyberprzestępczością, ochroną danych osobowych przetwarzanych informatycznie, stosowaniem technik informatycznych w wymiarze sprawiedliwości, ochroną własności intelektualnej w Internecie.

Komentarze