W dniu 30.5.2003 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się I Kongres Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej. Jest to odpowiedź Polski na tzw. strategie lizbońską z marca 2000 r. sformułowana przez Radę Europejską. Założeniem strategii jest budowa najbardziej konkurencyjnej gospodarki świata Unii Europejskiej, w 2010 r. Kongres zorganizował Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz UKIE. Forum ma być w założeniu miejscem powstawania i wymiany informacji m.in. na tematy gospodarki opartej na wiedzy oraz szeroko pojętej edukacji. Założeniem jest budowa wspólnej koncepcji rozwoju Polski i reprezentowanie jej interesów na zewnątrz jako jednego i spójnego głosu. Wszelkie fora i głosy oraz popracie jest mile widziane (więcej na stronie>>oraz stronie>>) (Janusz Kolczyński)

.

Komentarze