Co szósty (17%) internauta surfując po sieci przynajmniej raz trafił na materiały pornograficzne z udziałem dzieci. Niewielu jednak zgłasza ten problem. Jest to efekt niewiedzy oraz lęku przed uwikłaniem w skomplikowane procedury prawne – wynika z badań firmy Gemius SA przeprowadzonych we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje.
Badanie „Pornografia dziecięca w internecie” zostało zrealizowane za pomocą ankiet internetowych. Analizą objęto 1195 wypełnionych do końca kwestionariuszy, zebranych od internautów w wieku 15 lat i więcej.

Zdaniem co trzeciego (34%) respondenta za pornografię dziecięcą polskie prawo uznaje materiały o treści erotycznej z udziałem dzieci/młodzieży do 18 roku życia. Co czwarty badany (25%) jest zdania, że pornografia dziecięca to treści i materiały pornograficzne, w których uczestniczą dzieci w wieku do 16 lat. Co piąty (20 proc.) internauta sądzi, że cenzus wyznacza 15 rok życia.

Aż 90% internautów uważa, że zjawisko pornografii dziecięcej jest bardzo poważnym lub poważnym problemem. 17% badanych kiedykolwiek trafiło w sieci na tego typu treści. Częściej byli to mężczyźni (22%) niż kobiety (12%).

Większość, bo 84% internautów zapytanych o to, jak powinno się zachować w przypadku zetknięcia się w sieci z pornografią dziecięcą jest zdania, że należy zgłosić sprawę organizacji zajmującej się takimi problemami, np. fundacji. Niemal tyle samo (83%) badanych uważa, że należy powiadomić o tym policję. 76% uważa, że trzeba powiadomić administratora systemu.

Nie przekłada się to jednak na podejmowanie jakichkolwiek działań. Aż 85% ankietowanych, którzy zetknęli się w sieci z pornografią dziecięcą, nigdzie nie zgłosiło tego problemu – w tym 71% natychmiast wyłączyło stronę, a 14% zapoznało się z materiałami na niej zawartymi.

Internauci, którzy mieli kontakt z pornografią dziecięcą i nie zgłosili problemu, tłumaczyli, iż nie wiedzieli kogo zaalarmować lub po prostu nie przyszło im do głowy. Spora cześć respondentów obawiała się również, że zostanie uwikłana w skomplikowane procedury prawne.

W praktyce problem zgłosiło zaledwie 14 proc. internautów, którzy spotkali się z pornografią dziecięcą w sieci. Częściej o nadużyciach informowały kobiety (23%) niż mężczyźni (9%).

77% respondentów uważa, że dostawcy internetu powinni „automatycznie, obowiązkowo i bezwarunkowo” blokować dostęp internautów do treści pornograficznych z udziałem dzieci. Pogląd ten podziela większy odsetek kobiet (84%) niż mężczyzn (70%). Pięć razy więcej mężczyzn 10% niż kobiet (2 proc.) sądzi, iż automatyczne blokowanie tego typu treści jest ingerencją w wolność internetu.

Źródło: Dziennik Internautów

 MSZ kierowało do strony… porno [Wysłany przez Rafał Cisek (Admin) On 09-01-2009 o godz. 08:12:44]
 Prywatność ważniejsza od ścigania za P2P [Wysłany przez Rafał Cisek (Admin) On 09-11-2008 o godz. 17:07:28]
 Porno-informator w Krakowie [Wysłany przez Rafał Cisek (Admin) On 01-11-2008 o godz. 22:30:41]
 Najpierw seks, potem kino? [Wysłany przez Rafał Cisek (Admin) On 04-10-2008 o godz. 13:23:36]
 Głębokie linkowanie a dobra osobiste [Wysłany przez Rafał Cisek (Admin) On 30-12-2006 o godz. 18:46:33]
 Blokowanie pornografii [Wysłany przez Krzysztof Gienas On 10-06-2004 o godz. 09:59:48]
 „Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej” [Wysłany przez Robert Koszut On 07-06-2004 o godz. 19:18:30]
 Porywacze przeglądarek [Wysłany przez Rafał Cisek (Admin) On 18-05-2004 o godz. 18:57:09]
 Erotyczny wirus w Sejmie [Wysłany przez Robert Koszut On 14-05-2004 o godz. 06:29:53]
 Pornografia w sieci – artykuł [Wysłany przez Krzysztof Gienas On 13-05-2004 o godz. 16:20:45]
 Wyrolowani modemowcy z Lublina [Wysłany przez Rafał Cisek (Admin) On 08-05-2004 o godz. 05:11:51]
 Kodeks karny znowelizowany [Wysłany przez Krzysztof Gienas On 03-05-2004 o godz. 09:28:01]

Komentarze