O nagminności rozpowszechniania treści pornograficznych w Internecie nie trzeba nikogo przekonywać. Najnowsza nowelizacja kodeksu karnego dostosowująca rodzime prawo do standardów europejskich w dziedzinie zwalczania cyberprzestępczości objeła mędzy innymi art. 202 kk.

Pod adresem :

www.adwokatura.pl/aktualne___28042004_zjawiskopornografii.htm

dostępne jest opracowanie mojego autorstwa poświęcone problematyce zwalczania pornografii dziecięcej w Internecie (przy analizie wziąłem pod uwagę projekt nowelizacji kodeksu karnego, który w niektórych istotnych szczegółach różni się od ostatecznej wersji zmian wprowadzonych od 1 maja 2004r.).

Komentarze