Założyciel Internetowego Serwisu Telekomunikacja i Prawo –
TELEPRAWO
oraz Prezes Stowarzyszenia o tej samej nazwie postanowił
walczyć z plagą dialerstwa i rozpoczął aktywną kampanię – bombardując listami
otwartymi wszelkie instytucje, które mogą być odpowiedzialne za tolerowanie w
Polsce nieuczciwych praktyk związanych z używaniem przez przedsiębiorców tzw.
dialerów internetowych. Wyniki akcji można śledzić na stronach serwisu w postaci

raportu z działań
. Można też zgłosić się do Stowarzyszenia jako pokrzywdzony
działaniem dialera. NoweMedia też śledzą sprawę (proszę o
uwagi.)

.

Komentarze