Dziś w Sądzie Okręgowym w Warszawie (I Wydz. Cywilny, Al. Solidarności 127, sala 467, godz. 14:00), odbędzie sie rozprawa z wniosku Adama Sandauera, pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Na Rzecz Ustawy O Rzeczniku Pacjenta o „zakazanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Na Rzecz Ustawy O Rzeczniku Pacjenta, o nakazanie przeprosin i wyrażenia ubolewania oraz o obciążenie mnie wszelkimi kosztami postępowania”. To reakcja kontrowersyjnego „nadawcy społecznego spamu”, na przeprowadzoną przez prowadzącego serwis nospam-pl.net krytykę jego zmasowanej akcji mailingopwej do nieoznaczonego indywidualnie i niezamawiającego informacji odbiorcy.

Podstawą wszczęcia postępowania jest art. 91 ustawy z dn. 12.04.2001 Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 46, poz. 499 ze zm).

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Na Rzecz Ustawy O Rzeczniku Pacjenta działa przy Stowarzyszeniu Pacjentów Primum Non Nocere.

[Źródło: nospam-pl.net]

KONTEKSTY:

Komentarze