Do sejmowej podkomisji po pierwszym czytaniu trafił projekt nowej regulacji dotyczącej umów zawieranych w sprawie usług finansowych świadczonych na odległość. Przepisy przygotowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdą się w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów, dostosowując nasze prawo do standardów unijnych.

Przepisy te określają niezbędne informacje, jakie musi podać każda instytucja, która oferuje usługi finansowe na odległość np. przez Internet lub telefon. Katalog takich usług jest otwarty i dotyczyć może m.in. usług maklerskich, bankowych, umów ubezpieczenia oraz kredytu konsumenckiego zaciąganego przez Internet.

Celem Ustawodawcy jest zapewnienie konsumentom możliwie najszerszej ochrony. Często w praktyce zdarza się, że przy umowach zawieranych na odległość, oferujący takie usługi nie podają wszystkich informacji aby zachęcić klientów do zawarcia umowy.

Nowelizacja zakłada nałożenie na instytucje finansowe oferujące usługi on-line wymóg podania już w trakcie pierwszego kontaktu swojej nazwy, siedziby, cenę usługi obejmującą wszystkie składniki, w szczególności opłaty i podatki, koszty porozumiewania się z potencjalnym klientem przez Internet lub telefon, od kiedy oferta lub informacja o cenie jest wiążąca, informacje o prawie do odstąpienia od umowy oraz języku stosowanym w kontaktach z konsumentem, sposób składania reklamacji i wypowiedzenia umowy. Informacje te ma obowiązek potwierdzić na piśmie tuż przed zawarciem umowy o świadczeniu usług finansowych na odległość.

Aktualnie z umów sprzedaży zawieranych na odległość można wycofać się w ciągu 10 dni. Nowe przepisy pozostawiają Klientowi możliwość wycofania z umowy i to bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jej zawarcia (lub potwierdzenia informacji). W przypadku umów ubezpieczeń osobowych okres ten wydłużono do 30 dni.

[Źródło: Rzeczpospolita]

Komentarze