Zgodnie z założeniami projektu “Prawidłowe i transparentne przetargi publiczne na narzędzia informatyczne”, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania rozpoczęła właśnie podejmowanie interwencji w sprawie nieprawidłowo ogłaszanych przetargów z zakresu IT w administracji publicznej.

W ramach działań interwencyjnych, do urzędów, ogłaszających przetargi, co do których istnieją uzasadnione podejrzenia o nieprawidłowościach, będą wysyłane pisma z wyszczególnieniem i opisem tych nieprawidłowości oraz prośbą o ustosunkowanie się do zgłaszanych uwag. Działania te prowadzone będą w ścisłej współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Rafał Malujda, co gwarantuje, że wnoszone uwagi będą rzetelnie i szczegółowo uzasadnione i poparte obowiązującymi przepisami prawnymi i przykładami ich interpretacji.

Pierwsza interwencja podjęta zostala 2 kwietnia 2010 r. w sprawie przetargu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie na dostawę, montaż i instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego. W ogłoszeniu o przetargu oprogramowanie zostało wprost wskazane z nazw towarowych, a wręcz podano konkretne wersje zamawianych programów, m.in. MS Office 2007 Small Business OEM, WinRAR – wersja 3.91, Eset Smart Security BE Suite GOV 1Y, MS Office Project Standard 2007 P1 BOX.

Informacje o działaniach interwencyjnych i ich efektach będą na bieżąco publikowane w serwisie PPP IT. W najbliższym czasie pojawi się tam również artykuł na temat dostępnych środków, z jakich mogą korzystać obywatele, firmy i organizacje w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia nieprawidłowości w ogłaszanych przetargach.

Źródło: OSnews, pppIT

Komentarze