Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) oraz Nowe Media zapraszają na seminarium pt. „PRAWNE I TECHNICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO”, które odbędzie się 19 grudnia (piątek) 2003 r. w godz. 09:00-15:30 w sali seminaryjnej 2.05 w Budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 42.

PROGRAM SEMINARIUM

19 grudnia 2003 r. (piątek)
9:00-9:30 Podpis elektroniczny a podpis cyfrowy
– dr Wojciech Dubis/ Uniwersytet Wrocławski

9:30-10:00 Podpis własnoręczny
– mgr Janusz Kaspryszyn/Akademia Ekonomiczna

10:00-10:30 Dyskusja

10:30-11:00 Przerwa kawowa

11:00-11:30 Techniczne sposoby realizacji funkcji podpisu elektronicznego a ich skutki prawne
– mgr Rafał Cisek/Uniwersytet Wrocławski (CBKE, Grupa Nowe Media)

11:30-11:45 Dyskusja

11:45- 12:45 Lunch

12:45-14:00 Prawo o podpisie elektronicznym a możliwości techniczne i gospodarcze
– prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski /Politechnika Wrocławska/Centrum Certyfikacji Signet
mgr Wiesław Paluszyński/TICONS)

14:00-14:30 Potrzeba zmian ustawy o podpisie elektronicznym
– mgr Jarosław Mojsiejuk/ Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji)

14:30-15:00 Dyskusja

15:00 Zakończenie

SERDECZENIE ZAPRASZAMY

Komentarze