Od niedzieli (tj. 11.04.2004 r.) w Australii obowiązuje ustawodawstwo przewidujżce drakońskie kary dla przedsiebiorców wysyłajżcych spam – aż do 1.1 mln AUD (czyli ok. 800.000 USD) dziennie za wysyłkę nawet
pojedynczych spamów w jakiejkolwiek formie, przy czym ustawodawstwo nie zajmuje się w ogóle kwestią masowości wysyłki spamu. Przepisy
obejmują wszelkie formy niezamawianej komunikacji, poza faksami i telemarketingiem.

Dodać trzeba, że poza samą ustawą, rząd australijski opublikował też przewodniki dla przedsiębiorców, a takze informator
dla konsumentów.

[Źródło: Nospam-pl | więcej]

Komentarze