Polecamy pierwszy nr „Prawa Mediów Elektronicznych”, stanowiącego wydawaną w formie tradycyjnej wersję „Biuletynu Elektronicznego” tworzonego przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE), które działa na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki współpracy CBKE oraz Wydawnictwa C.H. Beck, przy wsparciu Centrum Nowych Mediów, będziecie Państwo systematycznie otrzymywać czasopismo zawierające publikacje naukowe dotyczące prawnych i ekonomicznych aspektów mediów elektronicznych w ujęciu interdyscyplinarnym.

W każdym wydaniu „Prawa Mediów Elektronicznych” znajdą Państwo opracowania z zakresu prawa prywatnego, publicznego oraz karnego. Prezentowane prace będą dotyczyć niezwykle ważnej i aktualnej problematyki mediów elektronicznych.Komentarze