Tak przynajmniej twierdzi Polska Telefonia Cyfrowa (PTC). Zastrzeżenia operatora sieci Era dotyczą przede wszystkim w pierwszej, tzw. „unijnej” części prawa telekomunikacyjnego, która weszła w życie w lipcu i miała dostosować nasze prawo do dyrektyw Wspólnoty.

– Nakłada ona na operatorów obowiązek informowania klientów na piśmie o każdej zmianie cennika – tłumaczy Cezary Albrecht z PTC. To właśnie narzucenie formy pisemnej oburza operatora. – Każdemu z 6,5 mln abonentów musimy za każdym razem wysyłać pismo. To są koszty – tłumaczy Albrecht. – Tymczasem wystarczyłoby dopuścić formę SMS-a lub e-maila – zaznacza.

reklama________________________________________________________________