Najnowszy projekt nowelizacji kodeksu karnego, znajdujący się obecnie w Parlamencie przewiduje dostosowanie rodzimego prawa do regulacji Konwencji Rady Europy dotyczącej cyberprzestępczości z 23 listopada 2003 roku. Propozycje zmian w kodeksie karnym przewidują między innymi gruntowną nowelizację przepisów odnoszących się do przestępstw przeciwko ochronie informacji. Bez wątpienia najważniejszą zmianę stanowić będzie wprowadzenie art. 269b kodeksu karnego, zgodnie z którym karalne będzie tworzenie i rozpowszechnianie programów i narzędzi służących do popełniania przestępstw przeciwko ochronie informacji ( tzw. „narzędzia hakerskie” ).
Komentarze