10 września 2003 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne. Wczoraj natomiast doszo do powania komisji nadzwyczajnej, która ma rozpatrzyć projekt.

W komisji zasiądą: Jerzy Czerwiński (RKN), Anna Kubacka-Górna (SLD), Ryszard Hayn (SLD), Tadeusz Jarmuziewicz (PO), Antoni Kobielusz (SLD), Piotr Kozłowski (Samoobrona), Kazimierz Marcinkiewicz (PiS), Antoni Mężydło (PiS), Halina Murias (LPR), Józef Nowicki (SLD), Wiktor Osik (SLD), Waldemar Pawlak (PSL), Stanisław Piosik (SLD), Danuta Polak (UP), Kazimierz SAS (SLD), Tomasz Szczypiński (PO).

Ustawa ma na ceu doprowadzić do ustanowienia wzajemnej współpracy między systemami teleinformatycznymi i rejestrami publicznymi co jest niezbędne da budowy prawnych podstawy rozwoju e-administracji (ang. skrót „e-gov”).

Warto zaznaczyć, iż rządowy projekt ustawy spotkał się z nieprzychylnym przyjęciem środowisk samorządowych. Proponowane regulacje oznaczają bowiem, że w praktyce całą kontrolę nad realizowanymi w administracji projektami IT przejmie Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

Datego zdaniem samorządowców o wiele więcej korzyści przyniosłoby proste uporządkowania istniejących rejestrów oraz opracowanie standardów interoperacyjności.

Komentarze