Economist Intelligence Unit we współpracy z Institute for Business Value firmy IBM, po raz kolejny opublikował dokument zawierający ranking krajów, opracowany w oparciu o kryteria uwzględniające warunki prowadzenia usług typu e-commerce, rozpowszechnienia nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych, otwartości rynku na rozwiązania oparte na wykorzystaniu Internetu i innych technologii teleinformatycznych.

W czołowej piątce znalazły się aż cztery kraje skandynawskie: pierwsze miejsce zajęła Dania, drugie Wielka Brytania, dalej Szwecja, Norwegia i Finlandia. W pierwszej dziesiątce znalazły się także Stany Zjednoczone, Singapur, Holandia, Hong Kong i Szwajcaria. Najbardziej dynamiczny wzrost zanotował Singapur (o 5 miejsc), który stał się liderem w dziedzinie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Polska uplasowała się na dość odległym 36 miejscu, wyprzedziły nas m.in. Czechy, Estonia, Węgry, Słowenia oraz Łotwa.

Potwierdzono że tzw. e-gotowość budują w dużym stopniu takie czynniki jak kompletna infrastruktura IT, polityka samorządów lokalnych wspierających rozwój Internetu oraz korzystna sytuacja społeczna i gospodarcza. Brak jakiegokolwiek z tych czynników może być jednak zrekompensowany przez aktywną politykę rządu oraz działalność przedstawicieli biznesu, którzy wspomagają wykorzystanie Internetu tworząc nowe usługi i możliwości.

W raporcie zauważono też, że pomimo rozpowszechnienia nowoczesnych technologii teleinformatycznych, które stają się coraz tańsze, a przy tym coraz doskonalsze, nadal utrzymują się duże dysproporcje w rozwoju e-biznesu w poszczególnych regionach świata.

[Źródło: BBC]

Komentarze