[Gazeta.pl] Rząd przyjął ustawę o wolności działalności gospodarczej. Ustawa zastąpi dotychczasowe prawo działalności gospodarczej. Rządowi bardzo zależy też na ułatwieniu rejestracji firm. Obecnie przedsiębiorcy prowadzący tzw. jednoosobową działalność gospodarczą rejestrują się w gminie. I tak ma pozostać. Powstanie za to prowadzona w systemie informatycznym (jak KRS) Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej.”Oznacza to, iż dane o przedsiębiorcach będą gromadzone w systemie centralnym, a przekazywane drogą informatyczną. Usprawni to szybkość dokonywania wpisów do ewidencji oraz umożliwi uzyskiwanie danych o przedsiębiorcach w każdej z gmin, a nie jak dotychczas jedynie w gminie miejsca zamieszkania przedsiębiorcy” – piszą autorzy uzasadnienia.

System ma być zintegrowany z KRS. Jeżeli znajdą się nań pieniądze, to szykuje się kolejna duża gratka dla koncernów informatycznych. Na budowę systemu rząd dał sobie trzy lata.

Ale najbardziej uraduje firmy inna zmiana. Dotychczas, aby założyć własną firmę, trzeba było kolędować po różnych instytucjach – urzędzie gminy, urzędzie skarbowym, oddziale ZUS, urzędzie statystycznym. To sprawiało, że średni czas zakładania firmy wydłużał się do kilku tygodni, a ludzie tracili czas na zapełnianie kolejnych druczków tymi samymi danymi. Teraz ma się to zmienić. Przedsiębiorca będzie składał jeden wniosek – w sądzie lub gminie. I to one będą musiały zawiadomić pozostałe organy o tym, że w ich rejestrze pojawiła się kolejna firma.

[Źródło: Gazeta.pl]

Komentarze