Na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się nietypowa konferencja naukowa organizowana przez CBKE. Zapisy na nią były wyłącznie poprzez stronę wydarzenia na Facebooku. Co więcej, wszystkie wystąpienia również były transmitowane na stronie wydarzenia, przy czym zdalne uczestnictwo było traktowane na równi z realnym uczestniczeniem w wydarzeniu (wirtualni uczestnicy też dostaną certyfikat). Jest już dostępny zapis video z przebiegu.

Celem konferencji jest analiza regulacji umożliwiających przeprowadzenie w postępowaniu sądowym „posiedzenia na odległość” i „dowodu na odległość” (art. 151 § 2 KPC, art. 235 § 2 KPC, art. 177 § 1a KK, art. 390 § 3 KK oraz art. 517b § 2a i 2b KK). Zagadnienie ma uniwersalny charakter, dlatego ukazane zostanie na tle postępowania cywilnego, karnego i arbitrażowego. W różnym stopniu w postępowaniach tych dopuszcza się obecnie wideokonferencję. Najdalej idące możliwości w tym zakresie zaistnieją po 8 września 2016 w postępowaniu cywilnym. Ponadto w czasie konferencji zaprezentowana zostanie problematyka teorii komunikacji i psychologii dotycząca użycia wideokonferencji w postępowaniu sądowym. Aktualnie, jak wydaje się, z racji złożoności materii, nie sposób jednoznacznie ocenić rezygnacji z „realnego udziału w posiedzeniu” na rzecz „internetowej transmisji dźwięku i obrazu do oraz z sali rozpraw”. W czasie konferencji rozważone zostaną argumenty za i przeciw takiemu rozwiązaniu. Niezależnie od kwestii adekwatności e-rozprawy do potrzeb, wstępnie można zaryzykować tezę, że choć posługiwanie się wideokonferencją bezpośrednio nie wiąże się z modelem postępowania sądowego, to dla prawników, najmocniej ze wszystkim nowelizacji może przełożyć się na sposób wykonywania zawodu. Zarysowany powyżej główny cel konferencji wspierają dwa mniejsze. Po pierwsze, wygłoszenie w czasie konferencji części referatów online ma stanowić dowód, że taki sposób komunikacji sprawdziłby się (lub nie sprawdził) w postępowaniu sądowym. Po drugie zaś, konferencja ma być przykładem nowej formuły konferencji naukowej, w szerokim zakresie wykorzystującej technologie na potrzeby jej przeprowadzenia. Konferencja będzie transmitowana na żywo w Internecie. Podstawowym kanałem transmisji będzie Facebook. Tak, w tym wydarzeniu będzie transmisja na żywo, analogicznie do mojego video-zaproszenia, zamieszczonego w postach w dyskusji związenej z wydarzeniem. Pomocniczo wykorzystane zostanie również inne popularne internetowe narzędzie do livestreamingu. Każdy za darmo będzie mógł obejrzeć relację online na swoim domowym urządzeniu. Koniecznie trzeba zajrzeć tutaj w dniu 14 maja o godz. 9:00. Oglądanie konferencji poprzez Interenet i uczestnictwo jako słuchacz w sali uniwersyteckiej jest bezpłatne. Organizatorem jest Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja nie ma ani odrębnej strony internetowej, ani specjalnego adresu mailowego. Wszystkie informacje konferencyjne będą publikowane „TUTAJ” na Facebooku. W ramach zakładki „Dyskusja” proszę zadawać ewentualne pytania. ZachęcamY do zadeklarowania udziału w konferencji poprzez kliknięcie na Facebooku odpowiedniego guzika („Zainteresowany” lub „Wezmę udział”). Pozwoli to na dostosowanie transmisji online do liczby uczestników. Ponadto, dzięki temu, zainteresowane osoby będą miały dostęp do kolejnych informacji o konferencji, a te już wkrótce. Strona wydarzenia, gdzie będzie można jutro wirtualnie uczestniczyć w konferencji: KONFERENCJA NAUKOWA 2.0 e-ROZPRAWA

dr Łukasz Goździaszek

Konferencja Naukowa „Rozprawa na odległość – wykorzystanie wideokonferencji w postępowaniu sądowym” (14.5.2016)

– PROGRAM –

Część I (godz. 9:00-9:15) 1. Dotychczasowe osiągnięcia i perspektywy informatyzacji postępowania sądowego – prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, sędzia) Część II (godz. 9:15-9:45)

 1. Posiedzenie na odległość w świetle zasad postępowania cywilnego – dr Anna Zalesińska (Uniwersytet Wrocławski, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, radca prawny)
 2. Rozprawa na odległość w świetle zasad postępowania karnego – dr hab. Szymon Pawelec (Uniwersytet Warszawski, Zakład Międzynarodowego Postępowania Karnego, adwokat)
 3. Posiedzenie na odległość w postępowaniu arbitrażowym – dr Aleksandra Budniak-Rogala (Uniwersytet Wrocławski, Zakład Postępowania Cywilnego, adwokat)

Część III (godz. 9:45-10:15)

 1. Dowód na odległość w postępowaniu karnym – dr Berenika Kaczmarek-Templin (Politechnika Wrocławska, Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych, adwokat)
 2. Dowód na odległość w postępowaniu cywilnym – prof. UO dr hab. Dariusz Szostek (Uniwersytet Opolski, Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego, radca prawny)
 3. Posiedzenie na odległość w elektronicznym postępowaniu upominawczym – dr hab. Piotr Telusiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny, sędzia, przewodniczący e-sądu)
 4. E-protokół a rozprawa na odległość – dr Aleksandra Klich (Uniwersytet Szczeciński, Katedra Postępowania Cywilnego)

Cześć IV (godz. 10:15-10:45)

 1. Wideokonferencja w międzynarodowym postępowaniu cywilnym – dr Marek Zalisko (radca prawny)
 2. Wideokonferencja w europejskim postępowaniu cywilnym – dr Bartosz Sujecki (Bavelaar Advocaten, Rechtsanwalt, Advocaat)
 3. Wideokonferencja w międzynarodowym arbitrażu – dr Barbara Warwas (The Hague University)

Część V (godz. 10:45-11:15)

 1. Psychologia przesłuchań i zeznań na odległość – Anna Burdziak, LL.M (Uniwersytet Wrocławski, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Chicago-Kent College of Law, prawnik i psycholog)
 2. Rozprawa sądowa na odległość na tle teorii komunikacji (I) – dr Karina Stasiuk-Krajewska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej)
 3. Rozprawa sądowa na odległość na tle teorii komunikacji (II) – dr Dominik Lewiński (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej)

Część VI (godz. 11:15-11:30) 15. Podsumowanie konferencji – dr Łukasz Goździaszek (Uniwersytet Wrocławski, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, adwokat) Program konferencji dostępny jest też na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego. Kilka prelekcji wygłoszonych zostanie online, tj. (alfabetycznie według miast): – Amsterdam – dr Bartosz Sujecki – Chicago – Anna Burdziak, LL.M – Haga – dr Barbara Warwas – Lublin – dr hab. Piotr Telusiewicz – Opole – prof. UO dr hab. Dariusz Szostek – Szczecin – dr Aleksandra Klich – Warszawa – dr hab. Szymon Pawelec – Wrocław – prof. dr hab. Jacek Gołaczyński.

Komentarze