Ułatwienie obywatelom elektronicznego kontaktu z administracją ma umożliwić nowelizacja kilku ważnych ustaw, w tym ustawy o informatyzacji. Rząd chce, aby dokument elektroniczny miał w postępowaniu administracyjnym taką samą moc, jak dokument papierowy.

Projekt zmian w ustawach został przyjęty przez Radę Ministrów wczoraj. MSWiA chce nowelizować m.in. ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ale także Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ordynację podatkową. Przyjęcie projektu jest jedną z rekomendacji międzyresortowego zespołu ds. realizacji programu Polska Cyfrowa, powołanego przez Premiera Donalda Tuska pod koniec ubiegłego roku.

Na podstawie wniosków z obowiązującej już 4 lata ustawy zaproponowano uporządkowanie przepisów, których obecne rozumienie jest inne, niż było to w 2005 r. Nowelizacji wymagały m.in. przepisy określające cele ustawy oraz zasady tworzenia minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych.

MSWiA podaje, że w projekcie usunięto bariery prawne i proceduralne w dostępie do usług oferowanych przez podmioty publiczne. Zmiany w KPA i Ordynacji podatkowej mają umożliwić urzędom załatwianie spraw przy zastosowaniu dokumentów elektronicznych doręczanych środkami komunikacji elektronicznej tam, gdzie dotąd zasadą było wykorzystywanie wyłącznie postaci papierowej.

Zgodnie z projektem dokument elektroniczny będzie mógł zawierać m.in. pozwolenie na budowę, decyzję o podziale nieruchomości czy też o przyznaniu koncesji na sprzedaż alkoholu.

Projektodawcy szczególny nacisk położyli na ustanowienie prawidłowych podstaw prawnych dla usług publicznych (ePUAP, centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, realizacja zadań wynikających ze Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego).

Proponuje się też nową metodę uwierzytelniania klientów administracji – Zaufany Profil. Jest to darmowe narzędzie udostępnione przez ePUAP. Będzie ono umożliwiało składanie pism do administracji bez konieczności stosowania dodatkowych podpisów elektronicznych.

Ponadto projekt rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy (m.in. o jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie publiczne, sądy administracyjne).

Źródło: Dziennik Internautów

 E-mail wciąż nieznany polskim sądom [Wysłany przez Rafał Cisek (Admin) On 03-06-2009 o godz. 18:30:01]
 eCourt – transmisja wideo z symulowanej rozprawy [Wysłany przez Rafał Cisek (Admin) On 30-06-2003 o godz. 23:48:55]
 Nowoczesne technologie w Wymiarze Sprawiedliwości czyli [Wysłany przez Rafał Cisek (Admin) On 20-06-2003 o godz. 07:25:56]
 E-court: wyrok zapadł!!! [Wysłany przez Rafał Cisek (Admin) On 18-06-2003 o godz. 10:55:34]
 Największy polski cyberprzestępca, Przemysław K., oskarżony! [Wysłany przez Rafał Cisek (Admin) On 12-06-2003 o godz. 12:30:27]

Komentarze