Rada Ministrów w zeszłym tygodniu przyjęła projekt Planu wdrażania telewizji cyfrowej w Polsce oraz projekt założeń projektu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Sygnał analogowy ma zniknąć do lipca 2013 roku. Telewizja cyfrowa na dobre ruszy już po wakacjach.

Głównym zadaniem Planu wdrażania telewizji cyfrowej w Polsce jest przedstawienie rozwiązań mających na celu zapewnienie powszechnego dostępu do naziemnej telewizji cyfrowej. Istotną zmianą w zakresie techniki nadawania będzie to, że w technice cyfrowej programy będą nadawane w tzw. multipleksach, co umożliwi nadawanie większej liczby programów telewizyjnych (wzbogaconych dodatkowo o inne strumienie, zawierające np. programy radiofoniczne) w stosunku do techniki analogowej, w której w jednym kanale częstotliwościowym mógł być nadawany tylko jeden program telewizyjny.

Zgodnie z przyjętą koncepcją zagospodarowania multipleksów pierwszy multipleks zostanie zagospodarowany w drodze konkursu z obowiązkiem rozpowszechniania programów Telewizji Polskiej (TVP 1, TVP2, TVP Info) do 31 lipca 2013 roku. Z kolei drugi multipleks zostanie przeznaczony na rozpowszechnianie programów nadawców komercyjnych: TVN, Polsat, TV4 i TV
Puls. Przypomnijmy, że każdy nadawca komercyjny oprócz swojego podstawowego będzie mógł nadawać drugi kanał. TV4 planuje kanał z serialami, TVN udostępni TVN7, a TV Puls utworzy kanał dla dzieci. Natomiast po wyłączeniu emisji analogowej [b]telewizja publiczna otrzyma do wyłącznej dyspozycji trzeci multipleks, jednocześnie zwalniając miejsce w pierwszym multipleksie.

W projekcie założeń projektu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej zawarte zostały propozycje regulacji prawnych koniecznych do wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej. Zgodnie z tymi założeniami w ustawie uregulowane zostaną następujące kwestie: termin zaprzestania emisji drogą analogową, zmiany w zakresie decyzji w sprawie koncesji oraz w sprawie rezerwacji częstotliwości, warunki niezbędne do przeprowadzenia konkursu na operatora pierwszego multipleksu, obowiązki operatorów pierwszego i drugiego multipleksu oraz obowiązki nadawców programów telewizyjnych w zakresie kampanii
informacyjnej o naziemnej telewizji cyfrowej oraz w zakresie zapewnienia przystawek telewizyjnych (tzw. STB) dla osób najuboższych.

Zgodnie z przyjętymi dokumentami procesowi uruchomienia w Polsce naziemnej telewizji cyfrowej towarzyszyć będzie ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, dzięki której obywatele otrzymają wszelkie niezbędne informacje i pomoc w tym zakresie, w szczególności w zakresie dostosowania odbiorników telewizyjnych do odbioru cyfrowego. Miedzy innymi planuje się uruchomienie w tym celu bezpłatnej infolinii.

Przyjęte przez Radę Ministrów dokumenty mają istotne znaczenie – przejście z transmisji
analogowej na cyfrową stanowi zasadniczy zwrot technologiczny. Konieczność dokonania transformacji techniki nadawania wynika również ze zobowiązań nałożonych na Polskę przez Wspólnotę Europejską, a także z uwarunkowań międzynarodowych. Wśród wielu zalet nadawania w technice cyfrowej należy przede wszystkim wskazać na poprawę jakości obrazu i dźwięku, zwłaszcza przez wprowadzenie telewizji wysokiej rozdzielczości
(HDTV), możliwość nadawania w różnych formatach obrazu, możliwość równoległego nadawania kilku ścieżek dźwiękowych, dostęp do usług dodatkowych czy też możliwość odbioru przenośnego i ruchomego.

Zastosowanie technologii cyfrowej spowoduje oszczędniejsze wykorzystanie widma częstotliwości radiowych. Częstotliwości, które dostępne będą dla innych usług telekomunikacyjnych po uwzględnieniu istniejących usług
telewizji analogowej w formie cyfrowej, stanowić będą tzw. dywidendę cyfrową postrzeganą jako dobro publiczne o wyjątkowym potencjale społecznym, kulturalnym i gospodarczym. Zgodnie z Planem jedna sieć ogólnopolska w zakresie częstotliwości 790-862 MHz (kanały TV nr 61-69) zostanie przeznaczona na potrzeby systemów zapewniających usługi łączności szerokopasmowej.

Jeśli wszystko ułoży się zgodnie z planem już wczesną jesienią 2010 roku dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej może otrzymać aż 80 proc. Polaków. Na przełomie września i października mają ruszyć multipleks drugi oraz multipleks trzeci – z tematycznymi kanałami TVP. Sygnał telewizji analogowej w Polsce ma zniknąć w lipcu 2013 roku.

Źródło: media2.pl

Komentarze