Zdaniem wielu efektywnym środkiem eliminacji treści naruszających prawo z Internetu pozostają działania samych dostawców usług internetowych ( ISP ). Są one często określane mianem samoregulacji sieci i znajdują poparcie wśród przedstawicieli Unii Europejskiej. Komisja Europejska wspiera również projekt uniwersytecki zajmujący się zagadnieniami samoregulacji. Pod adresem http://www.selfregulation.info dostępne jest obszerne opracowanie poświęcone tej problematyce a także przykładowe zbiory reguł postępowania ( tzw. code of conduct – kody zachowań ) stosowane przez ISP.

Komentarze