Jutro we Wrocławiu odbędzie się II Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie. Zapowiadają się ciekawe wystąpienia. Postaram się przedstawić relację z tego wydarzenia. Być może uda się również nagrać niektóre wystąpienia i udostępnić w serwisie NoweMEDIA.org.pl.

Jutro, tj. w piątek, 13 maja 2011 r., na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (sala im. Świdy, ul. Uniwersytecka 7/10), odbędzie się II Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie

Organizatorami są Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Rada Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT.

Agenda: Od 9.30 rejestracja uczestników 10.00 – 14.00 część merytoryczna i dyskusja

  1. Powitanie (wystąpienie przedstawicieli organizatorów Spotkania: Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Prezesa Sądu Polubownego, przedstawiciela PIIT)
  2. A. Piechocka, A. Piechocki (NASK) Nazwa domeny internetowej – wprowadzenie do problematyki
  3. D. Adamski (Arbiter Sądu Polubownego) – Interes prawny i dobra wiara abonenta jako okoliczności ekskulpacyjne w sporach prowadzonych przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT i WIPO
  4. J. Ożegalska-Trybalska (Arbiter Sądu Polubownego) – Wspólnotowy znak towarowy a właściwość Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT (przegląd wybranych orzeczeń Sądu Polubownego i sądów powszechnych)
  5. I. Matusiak (Prezes Sądu Polubownego) – Stosowanie Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przez Arbitrów Sądu Polubownego a orzecznictwo sądów powszechnych (przegląd wybranych orzeczeń sądów powszechnych)
  6. B. Piwowarska ( Sędzia SO w Warszawie, Przewodnicząca XXIII Wydziału Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych) – Rozpoznawanie skarg na orzeczenia sądów arbitrażowych z uwzględnieniem orzeczeń Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT.
  7. D. Flisak (Arbiter Sądu Polubownego) – Wybrane problemy prawne dotyczące nazwy domeny internetowej w prawie niemieckim

ok. 12.00 przerwa na kawę 14.30 lunch dla Arbitrów i zaproszonych gości. Czas jednego wystąpienia oraz dyskusji do 40 minut

Biuro Sądu Polubownego: ul. Koszykowa 54; 00-675 Warszawa; lok. 03 203, III piętro

Tel / Fax: + 48 (22) 625 73 23; e-adres: arbitraz@piit.org.pl; http://arbitraz.piit.org.pl

Komentarze