Komunikaty z telefonu zastąpią pisemne dokumenty. Dokumentem ma być w przyszłości dowolna co do formy treść oświadczenia, utrwalona w sposób umożliwiający jej zachowanie i odtworzenie. Nawet podpis nie będzie konieczny. Eksperci przygotowują rewolucyjne zmiany w prawie – wykorzystają to banki i operatorzy.

reklama________________________________________________________________