Jak podaje Łukasz Kozicki na łamach prowadzonego przez siebie w Internecie Serwisu Nospam-pl (Prawo i obyczaje kontra spam), Sąd Apelacyjny w Warszawie, w dniu 13.II na posiedzeniu niejawnym, postanowił oddalić zażalenie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz ustawy O Rzeczniku Pacjenta na orzeczenie Sądu Okręgowego.

W uzasadnieniu przeczytać możemy: «Jak wynika z odpisu wypowiedzi uczestnika (…) w powiązaniu z zeznaniami pełnomocnika Komitetu zawiera ona [tj. publikacja Łukasza Kozickiego z dn. 4.I – RC] informacje prawdziwe. (…) Ponadto wypowiedź zawiera dokonaną przez uczestnika ocenę dopuszczalności metody „zbierania podpisów przez internet” (…) – zdaniem uczestnika wnioskodawca jest notorycznym spamerem a jego strona internetowa zawiera pogróżki. Te informacje zawierają elementy ocenne nie podlegające weryfikacji na płaszczyźnie prawdziwości – nie ma więc do nich zastosowania tryb przewidziany w [art. 91 Ordynacji wyborczej]. (…) Wypowiedź uczestnika nie odnosi się w żadnym elemencie do projektu ustawy.» Skany z tego postanowienia mają zostać udostępnione w uzupełnieniu notatki na łamach Nospam-PL.

Pełnomocnik byłego Komitetu (Komitet został już rozwiązany) wniósł protest wyborczy do Sądu Najwyższego.

[Żródło: Nospam-PL]

ODESŁANIA:

KONTEKSTY:

Komentarze