Unia Europejska rozpoczęła dochodzenie wśród 16 organizacji krajów członkowskich, które zbierają honoraria autorskie dla kompozytorów (w Polsce ZaiKS). UE wysunęła oskarżenia, że ich systemy licencjonowania muzyki krępują rozwój europejskich internetowych serwisów, umożliwiających ściąganie utworów za opłatą.

Wytwórnie muzyczne w Europie twierdzą, że będą chętnie wydawałyby licencję internetowym serwisom, jednak stowarzyszenia zbierające honoraria naciskają na licencjonowanie muzyki oddzielnie w każdym kraju, czyli w identyczny sposób jak to się dzieje w przypadku koncertów, radia oraz płyt kompaktowych. W ten sposób starają się rozszerzyć swój monopol z danego kraju na Internet.

Taka wyłączność, jest według przedstawicieli Komisji Europejskiej, nie usprawiedliwiona z powodów technicznych i stoi w sprzeczności z ogólnoświatowym zasięgiem Internetu. Komisja dodała, że obecna sytuacja jest bardzo niekorzystna dla konsumentów.

Komisja Europejska chce by stowarzyszenia konkurowały ze sobą w oferowaniu pan-europejskich licencji, które umożliwiłyby serwisom internetowym sprzedawanie muzyki w każdym z 25 państw należących do UE. Ma to doprowadzić to do znacznego wzmocnienia pozycji komercyjnych serwisów z piosenkami, tak jak ma to miejsce w przypadku podobnych serwisów w USA.

Komisja wyznaczyła 10 tygodni na przygotowanie odpowiedzi oraz propozycji ze strony stowarzyszeń. Jednakże, w takich przypadkach nie określono żadnych terminów ostatecznych dla prowadzonych dochodzeń, istnieje więc prawdopodobieństwo, że stowarzyszenia mogą przeciągać sprawę przez wiele lat.

[Źródło: WEB EXPRESS]

Komentarze